سایر
واکاوی ابعاد و پیامدهای نبرد سوم غزه در یک کتاب

واکاوی ابعاد و پیامدهای نبرد سوم غزه در یک کتاب

کتاب «واکاوی ابعاد و پیامدهای نبرد سوم غزه» به همت جمعی از نویسندگان توسط انتشارات اندیشکده راهبردی تبیین روانه بازار نشر شده است.
دانستنی‌های پدافند غیرعامل ویژه دوره عمومی مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی

دانستنی‌های پدافند غیرعامل ویژه دوره عمومی مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی

دانستنی‌های پدافند غیرعامل ویژه دوره عمومی مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی

کاربرد پدافند غیر عامل در برنامه ریزی مسکن شهری

کاربرد پدافند غیر عامل در برنامه ریزی مسکن شهری

الگو های سناریو نویسی در مدیریت بحران

بحران ها به دلیل ماهیت و شرایط خاصی که در موقعیت های اضطراری بوجود می آید، فراتر از آن هستند که با امکانات و برنامه های موجود مدیریت شوند.
مـاهیـت وفلسـفـه دفـاع غیـر عامـل

مـاهیـت وفلسـفـه دفـاع غیـر عامـل

مـاهیـت وفلسـفـه دفـاع غیـر عامـل
گروهک مجاهدین خلق از منظر «خوابگردها»

گروهک مجاهدین خلق از منظر «خوابگردها»

کتاب «خوابگردها» بر مبنای ۲۰۰ سند محرمانه شکل گرفته که برخی از آنها از قرارگاه اشرف بیرون آمده است.
توسعه پایدار

توسعه پایدار

توسعه پایدار
مدیریت بحران‌ها (تهدیدها، تنگناها و فرصت‌ها)

مدیریت بحران‌ها (تهدیدها، تنگناها و فرصت‌ها)

مدیریت بحران‌ها (تهدیدها، تنگناها و فرصت‌ها)
الگو ها و دیدگاه ها در مدیریت بحران

الگو ها و دیدگاه ها در مدیریت بحران

الگو ها و دیدگاه ها در مدیریت بحران
‌ امداد و نجات در سوانح و بلایا

‌ امداد و نجات در سوانح و بلایا

‌ امداد و نجات در سوانح و بلایا