اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: تهران
اذان صبح
۰۵:۰۸:۱۳
طلوع افتاب
۰۶:۳۲:۴۸
اذان ظهر
۱۲:۱۷:۱۹
غروب آفتاب
۱۸:۰۱:۱۰
اذان مغرب
۱۸:۱۸:۲۰