مستند
فیلم|قسمت هفتم مستند برای ایران پایدار با حضورمعاون فرهنگی و تبلیغات اسلامی ستاد کل نیروهای مسلح

فیلم|قسمت هفتم مستند برای ایران پایدار با حضورمعاون فرهنگی و تبلیغات اسلامی ستاد کل نیروهای مسلح

برنامه برای ایران پایدار با موضوع آموزش همگانی پدافند غیرعامل و ضرورت آن از زبان فرماندهان عالی رتبه نظامی و تنی چند از وزاری دولت و به تهیه کنندگی محمد رضا احمدی روی آنتن رفت.
فیلم|قسمت ششم مستند برای ایران پایدار با حضور جانشین وزیر دفاع

فیلم|قسمت ششم مستند برای ایران پایدار با حضور جانشین وزیر دفاع

برنامه برای ایران پایدار با موضوع آموزش همگانی پدافند غیرعامل و ضرورت آن از زبان فرماندهان عالی رتبه نظامی و تنی چند از وزاری دولت و به تهیه کنندگی محمد رضا احمدی روی آنتن رفت.
فیلم|قسمت پنجم مستند برای ایران پایدار با حضور وزیر اقتصاد

فیلم|قسمت پنجم مستند برای ایران پایدار با حضور وزیر اقتصاد

برنامه برای ایران پایدار با موضوع آموزش همگانی پدافند غیرعامل و ضرورت آن از زبان فرماندهان عالی رتبه نظامی و تنی چند از وزاری دولت و به تهیه کنندگی محمد رضا احمدی روی آنتن رفت.
فیلم|قسمت چهارم مستند برای ایران پایدار با حضور فرمانده کل سپاه پاسداران

فیلم|قسمت چهارم مستند برای ایران پایدار با حضور فرمانده کل سپاه پاسداران

برنامه برای ایران پایدار با موضوع آموزش همگانی پدافند غیرعامل و ضرورت آن از زبان فرماندهان عالی رتبه نظامی و تنی چند از وزاری دولت و به تهیه کنندگی محمد رضا احمدی روی آنتن رفت.
فیلم|قسمت سوم مستند برای ایران پایدار با حضور جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح

فیلم|قسمت سوم مستند برای ایران پایدار با حضور جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح

برنامه برای ایران پایدار با موضوع آموزش همگانی پدافند غیرعامل و ضرورت آن از زبان فرماندهان عالی رتبه نظامی و تنی چند از وزاری دولت و به تهیه کنندگی محمد رضا احمدی روی آنتن رفت.
فیلم|قسمت دوم مستند برای ایران پایدار با حضور فرمانده هوا و فضا سپاه پاسداران

فیلم|قسمت دوم مستند برای ایران پایدار با حضور فرمانده هوا و فضا سپاه پاسداران

برنامه برای ایران پایدار با موضوع آموزش همگانی پدافند غیرعامل و ضرورت آن از زبان فرماندهان عالی رتبه نظامی و تنی چند از وزاری دولت و به تهیه کنندگی محمد رضا احمدی روی آنتن رفت.
فیلم|قسمت اول مستند برای ایران پایدار با حضور رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور

فیلم|قسمت اول مستند برای ایران پایدار با حضور رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور

برنامه برای ایران پایدار با موضوع آموزش همگانی پدافند غیرعامل و ضرورت آن از زبان فرماندهان عالی رتبه نظامی و تنی چند از وزاری دولت و به تهیه کنندگی محمد رضا احمدی روی آنتن رفت.
مستند برای مردم با موضوع پدافند سایبری

مستند برای مردم با موضوع پدافند سایبری

مستند برای مردم|پدافند سایبری پژوهشی است در خصوص الگوی جامع دفاع سایبری در برابر تهدیداتی که روز به روز مبتنی بر فضای فناوری علیه مردم و زیرساخت ها در جهان و ایران درحال ازدیاد است. این مستند روز دوشنبه نهم آبان سال جاری از شبکه مستند سیما پخش شده است.
مستند هفته نکوداشت پدافند غیرعامل|نبرد کیبوردها

مستند هفته نکوداشت پدافند غیرعامل|نبرد کیبوردها

نبرد کیبوردها مستندی است که در آن به توسعه فناوری سایبری در ارکان زندگی بشر و خطرات ناشی از تهدیدات سایبری که می‌تواند زندگی بشر را تحت تاثیر قرار دهد پرداخته است.
مستند هفته نکوداشت پدافندغیرعامل|این هشدار را جدی بگیرید

مستند هفته نکوداشت پدافندغیرعامل|این هشدار را جدی بگیرید

این هشدار را جدی بگیرید. مستندی است که در آن به موضوع سقوط آبشاری آمارهای جمعیتی کشور و تغییر ساختار جمعیتی کشور در آینده پرداخته است که می‌تواند منشا بحران‌های بسیاری از جمله کاهش جمعیت پویا برای کشور باشد.
۱