جنگ شناختی
جنگ شناختی

جنگ شناختی

جنگ شناختی؛ سلسله اقداماتی که کشورها و بازیگران صحنه بین الملل برای تأثیرگذاری بر ذهن مخاطب به عمل می آورند.
مستند چشم پرنده
مستند چشم پرنده

مستند چشم پرنده

گزارش‌ویدیویی| بمب‌های شیمیایی؛ چه کسی ساخت، چه کسی استفاده کرد؟

گزارش‌ویدیویی| بمب‌های شیمیایی؛ چه کسی ساخت، چه کسی استفاده کرد؟

آلمانی‌ها اولین کسانی بودند که بمب‌های شیمیایی را هم ساختند و هم استفاده کردند. آمریکایی‌ها البته آلمانی‌ها را هم روسفید کردند. قصه پرغصه بمب‌های شیمیایی برای مردم ایران خیلی آشناست، اینجا این قصه را مرور می‌کنیم.
فیلم|قسمت هفتم مستند برای ایران پایدار با حضورمعاون فرهنگی و تبلیغات اسلامی ستاد کل نیروهای مسلح

فیلم|قسمت هفتم مستند برای ایران پایدار با حضورمعاون فرهنگی و تبلیغات اسلامی ستاد کل نیروهای مسلح

برنامه برای ایران پایدار با موضوع آموزش همگانی پدافند غیرعامل و ضرورت آن از زبان فرماندهان عالی رتبه نظامی و تنی چند از وزاری دولت و به تهیه کنندگی محمد رضا احمدی روی آنتن رفت.
فیلم|قسمت ششم مستند برای ایران پایدار با حضور جانشین وزیر دفاع

فیلم|قسمت ششم مستند برای ایران پایدار با حضور جانشین وزیر دفاع

برنامه برای ایران پایدار با موضوع آموزش همگانی پدافند غیرعامل و ضرورت آن از زبان فرماندهان عالی رتبه نظامی و تنی چند از وزاری دولت و به تهیه کنندگی محمد رضا احمدی روی آنتن رفت.
فیلم|قسمت پنجم مستند برای ایران پایدار با حضور وزیر اقتصاد

فیلم|قسمت پنجم مستند برای ایران پایدار با حضور وزیر اقتصاد

برنامه برای ایران پایدار با موضوع آموزش همگانی پدافند غیرعامل و ضرورت آن از زبان فرماندهان عالی رتبه نظامی و تنی چند از وزاری دولت و به تهیه کنندگی محمد رضا احمدی روی آنتن رفت.
فیلم|قسمت چهارم مستند برای ایران پایدار با حضور فرمانده کل سپاه پاسداران

فیلم|قسمت چهارم مستند برای ایران پایدار با حضور فرمانده کل سپاه پاسداران

برنامه برای ایران پایدار با موضوع آموزش همگانی پدافند غیرعامل و ضرورت آن از زبان فرماندهان عالی رتبه نظامی و تنی چند از وزاری دولت و به تهیه کنندگی محمد رضا احمدی روی آنتن رفت.
فیلم|قسمت سوم مستند برای ایران پایدار با حضور جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح

فیلم|قسمت سوم مستند برای ایران پایدار با حضور جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح

برنامه برای ایران پایدار با موضوع آموزش همگانی پدافند غیرعامل و ضرورت آن از زبان فرماندهان عالی رتبه نظامی و تنی چند از وزاری دولت و به تهیه کنندگی محمد رضا احمدی روی آنتن رفت.
فیلم|قسمت دوم مستند برای ایران پایدار با حضور فرمانده هوا و فضا سپاه پاسداران

فیلم|قسمت دوم مستند برای ایران پایدار با حضور فرمانده هوا و فضا سپاه پاسداران

برنامه برای ایران پایدار با موضوع آموزش همگانی پدافند غیرعامل و ضرورت آن از زبان فرماندهان عالی رتبه نظامی و تنی چند از وزاری دولت و به تهیه کنندگی محمد رضا احمدی روی آنتن رفت.
فیلم|قسمت اول مستند برای ایران پایدار با حضور رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور

فیلم|قسمت اول مستند برای ایران پایدار با حضور رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور

برنامه برای ایران پایدار با موضوع آموزش همگانی پدافند غیرعامل و ضرورت آن از زبان فرماندهان عالی رتبه نظامی و تنی چند از وزاری دولت و به تهیه کنندگی محمد رضا احمدی روی آنتن رفت.
۲