آرشیو نظرسنجی
نظرسنجی
مهمترین راهکار نهادینه سازی الزامات و ضوابط پدافند غیرعامل در دستگاه‌های اجرایی را چه می دانید؟!
تقویت ابعاد قانونی پدافند غیرعامل
ورود قوه قضائیه و برخوردهای سلبی
توسعه گفتمانی و آموزش الزامات و ضوابط
همه موارد