۰۵ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۴:۴۸
کد خبر: ۲۵۴۵۵
ماهنامه اطلاع رسانی سازمان پدافند غیرعامل کشور
«عماد»؛ ویژه نامه نکوداشت پدافند غیرعامل 1400

ماهنامه اطلاع رسانی سازمان پدافند غیرعامل کشور
..............................................................................................................................................

ویژه نامه پدافند شیمیایی

ماهنامه اطلاع رسانی سازمان پدافند غیرعامل کشور
..............................................................................................................................................
«عماد»؛ ویژه نامه نکوداشت پدافند غیرعامل 1399

ماهنامه اطلاع رسانی سازمان پدافند غیرعامل کشور
..............................................................................................................................................
نشریه انجمن علمی حفاظت از زیرساخت های حیاتی ایران شماره 2

ماهنامه اطلاع رسانی سازمان پدافند غیرعامل کشور
..............................................................................................................................................
نشریه حفاظت از زیرساخت های حیاتی شماره 1

ماهنامه اطلاع رسانی سازمان پدافند غیرعامل کشور
صیانت از زیرساخت های حیاتی، نشریه مرکز مطالعات فنی مهندسی سازمان پدافند غیرعامل کشور
جهت دانلود لیک زیر کلیک کنید

.....................................................................................................................................................
ویژه نامه هفته پدافند غیرعامل سال 1398

ماهنامه اطلاع رسانی سازمان پدافند غیرعامل کشورصیانت پایدار، ماهنامه اطلاع رسانی سازمان پدافند غیرعامل کشور، خرداد و تیر 1398
جهت مشاهده و دانلود بر روی لینک زیر کلیک کنید
.....................................................................................................................................................

ماهنامه اطلاع رسانی سازمان پدافند غیرعامل کشورصیانت پایدار، ماهنامه اطلاع رسانی سازمان پدافند غیرعامل کشور،فروردین و اردیبهشت 1398
جهت مشاهده و دانلود بر روی لینک زیر کلیک کنید

ماهنامه اطلاع رسانی سازمان پدافند غیرعامل کشور


صیانت پایدار، ماهنامه اطلاع رسانی سازمان پدافند غیرعامل کشور، اسفند ماه 1397
جهت مشاهده و دانلود بر روی لینک زیر کلیک کنید

ماهنامه اطلاع رسانی سازمان پدافند غیرعامل کشورصیانت پایدار، ماهنامه اطلاع رسانی سازمان پدافند غیرعامل کشور، دی ماه 1397
جهت مشاهده و دانلود بر روی لینک زیر کلیک کنید

ماهنامه اطلاع رسانی سازمان پدافند غیرعامل کشورصیانت پایدار، ماهنامه اطلاع رسانی سازمان پدافند غیرعامل کشور، آذر ماه 1397
جهت مشاهده و دانلود بر روی لینک زیر کلیک کنید

ماهنامه اطلاع رسانی سازمان پدافند غیرعامل کشور

صیانت پایدار، ماهنامه اطلاع رسانی سازمان پدافند غیرعامل کشور، آبان ماه 1397
جهت مشاهده و دانلود بر روی لینک زیر کلیک کنید


ماهنامه اطلاع رسانی سازمان پدافند غیرعامل کشور

صیانت پایدار، ماهنامه اطلاع رسانی سازمان پدافند غیرعامل کشور، مهرماه 1397
جهت مشاهده و دانلود بر روی لینک زیر کلیک کنید


ماهنامه اطلاع رسانی سازمان پدافند غیرعامل کشور

صیانت پایدار، ماهنامه اطلاع رسانی سازمان پدافند غیرعامل کشور، شهریور 1397
جهت مشاهده و دانلود بر روی لینک زیر کلیک کنید

ماهنامه اطلاع رسانی سازمان پدافند غیرعامل کشور


صیانت پایدار، ماهنامه اطلاع رسانی سازمان پدافند غیرعامل کشور، مرداد 1397
جهت مشاهده و دانلود بر روی لینک زیر کلیک کنید

ماهنامه اطلاع رسانی سازمان پدافند غیرعامل کشور
صیانت پایدار، ماهنامه اطلاع رسانی سازمان پدافند غیرعامل کشور، تیر1397
جهت مشاهده و دانلود بر روی لینک زیر کلیک کنید

ماهنامه اطلاع رسانی سازمان پدافند غیرعامل کشورماهنامه سازمان پدافند غیرعامل کشور، خرداد 1397


ماهنامه سازمان پدافند غیرعامل کشور، اردیبهشت 1397


ماهنامه سازمان پدافند غیرعامل، پیش شماره اول، فروردین 1397
پایداران، شماره سوم، اسفند 95 جهت دانلود بر روی لینک زیر کلیک کنیدپایداران، شماره دوم، آذر95 جهت دانلود بر روی لینک زیر کلیک کنیدپایداران، شماره اول، آبان 95 جهت دانلود بر روی لینک زیر کلیک کنید
گزارش خطا
ارسال نظرات
نام
ایمیل
نظر
نظرات بینندگان
فوآد شبانی
Iran, Islamic Republic of
۱۹:۲۴ - ۰۹ بهمن ۱۳۹۵
0
3
هوالبصیر
امروز اولویت یک یک همه ی فداییان امام و انقلاب صیانت از ذات است.
پدافند غیرعامل در افق 1414 برای همه ی متخصصین فقط یک گزاره ی معمولی همانند سایر گزاره ها نیست...
امروز همه ی ما در قبال صیانت از جان و مال و ناموس و عقیده ایرانیان مسئولیم و میبایست پاسخگو باشیم.
ایران اسلامی پادگان امام زمان عج است.
پاسخ