کد خبر: ۱۲۴
تاریخ انتشار: ۰۹ آبان ۱۳۹۱ - ۲۳:۴۰
موضوع مهاجرت به سامانه‌های پایه بومی و چگونگی و چرایی آن از مهمترین مسائل پیش رو در نظام اطلاعاتی و ارتباطی کشور است.
به همین دلیل تصمیم در خصوص اجرا و چگونگی آن نقش اساسی در تعیین میزان امنیت و پایداری زیر ساخت‌های مرتبط ایفا خواهد کرد.
با توجه به اهمیت این موضوع و به منظور بسط آن در این مجال پس از بیان تعاریف و مفاهیم مطرح در این حوزه و بررسی موجز آن در دیگر کشورها به تهدیدشناسی ناشی از عدم مهاجرت به عنوان یکی از عوامل مهم محرک در مهاجرت پرداخته شده است.

در ادامه با بررسی طرح‌ها و مدل‌های مطرح در حوزه مهاجرت سعی شده است الزامات مطرح در کشور برای انجام فرآیندهای مهاجرت ارائه شود.

براي دانلود كتاب كليك كنيد


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: