پایداری ملی

راهبرد اصلی دشمن «فشار همه جانبه» مادون جنگ نظامی است/ تبیین نقش پدافند غیرعامل در راهبرد «ایران قوی»

راهبرد اصلی دشمن «فشار همه جانبه» مادون جنگ نظامی است/ تبیین نقش پدافند غیرعامل در راهبرد «ایران قوی»

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: راهبرد اصلی دشمن همچنان «فشار همه جانبه» مادون جنگ نظامی است و نگاه و رویکرد مقام معظم رهبری تاکید بر «ایستادگی» و «مقاومت فعال» است و پدافند غیرعامل نیز تلاش دارد تا نقش و کارکرد خود را مطابق با این راهبرد کلان در مسیر ساختن ایران قوی تبیین کند