چندرسانه‌ای|مستند

شهر زیرزمینی، ارزیابی نقش مترو در الگوی پدافند شهری

امروزه در اکثر کلان شهرهای پیشرو در حوزه برنامه ریزی و شهرسازی، مترو به عنوان یکی از عنصرهایی که نقش اساسی را بازی می کند، به کار گرفته می شود.مستند شهر زیرزمینی پژوهشی درباره نقش مترو در الگوی پدافند شهری است.
نشریات