در نشست تخصصی شهر هوشمند مطرح شد

آسیب‌های هوشمند سازی شهر‌ها بدون رعایت اصول پدافند غیرعامل

رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های راهبردی سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: گسترش شهر‌های هوشمند بدون توجه به اصول و ضوابط پدافند غیرعامل باعث بروز برخی آسیب پذیری‌ها خواهد شد که در نتیجه نقاط ضعف و آسیب پذیری را گسترش خواهد داد.
نشریات