در دومین نشست تخصصی حرکت به سمت شهر‌های جدید هوشمند، پایدار و خلاق مطرح شد

راهبردهای پدافند شهری در الگوی شهر هوشمند

دومین نشست تخصصی حرکت به سمت شهر‌های جدید هوشمند، پایدار و خلاق با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهر‌های جدید، برگزار می‌شود.
نشریات