با جضور سرپرست معاونت امور زیربنایی سازمان صورت گرفت

ارزیابی وضعیت آمادگی سامانه های بندر شهید رجایی و گمرک در برابر تهدیدها

سرپرست معاونت امور زیربنایی سازمان پدافندغیرعامل کشور و جمعی از مدیران و کارشناسان این سازمان در راستای ارزیابی وضعیت پایداری زیرساخت های تامین نیازهای اساسی مردم و به منظور حصول اطمینان از میزان آمادگی زیرساخت ها در شرایط اضطرار در سفری دوروزه از بندر شهید رجایی و ناوگان گروه کشتیرانی و شرکت ملی نفتکش بازدید کردند.
اخبار برتر
برگزاری نشست پدافند غیرعامل گمرک
با هدف بررسی اقدامات انجام شده در سال ۱۴۰۱

برگزاری نشست پدافند غیرعامل گمرک

 جلسه پدافند غیرعامل گمرک به منظور بررسی آخرین اقدامات انجام شده در حوزه پدافندی در سال ۱۴۰۱ برگزار گردید.
وام ۴۵۰ میلیونی دولت به متقاضیان نوسازی بافت‌های فرسوده

وام ۴۵۰ میلیونی دولت به متقاضیان نوسازی بافت‌های فرسوده

سرپرست سازمان نوسازی شهر تهران گفت: به متقاضیان نوسازی بافت‌های فرسوده، وام ۴۵۰ میلیون تومانی اعطا می‌شود که ۳۵۰ میلیون تومان آن با نرخ ۹درصد و ۱۵۰ میلیون آن با نرخ ۱۸ درصد خواهد بود.
نشریات