پاسخ روابط عمومی سازمان به گزارش غیردقیق روزنامه فرهیختگان

به‌طور کلی «ناشیانه»!

روزنامه فرهیختگان وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی روز دوشنبه ۲۸ آذرماه در مطلبی با عنوان به «به‌طور کلی غیرعامل» در میانه جنگ سایبری دشمنان علیه ملت ایران ادعا‌هایی غیردقیق، غیرحرفه‌ای و فاقد مبنا با لحن و ادبیات رسانه‌های دشمن علیه سازمان پدافند غیرعامل کشور مطرح کرده است.
نشریات