اطلاعیه

شناسایی ظرفیت‌های حقوقی فعال در حوزه تولید محصولات بومی با قابلیت بهره‌برداری در حوزه پدافند کالبدی

اطلاعیه شناسایی ظرفیت‌های حقوقی فعال در حوزه تولید محصولات بومی باقابلیت بهره برداری در حوزه پدافند کالبدی (فنی مهندسی) از سوی معاونت طرح ریزی و نظارت فنی سازمان پدافند غیرعامل کشور منتشر شد.
نشریات