۰۳ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۶:۱۷
کد خبر: ۷۴۳۰۱
کاپتان محمدی بخش رییس سازمان هواپیمایی کشوری در حاشیه رزمایش پدافند زیستی:

به گزارش پایداری ملی، کاپتان محمدی بخش رییس سازمان هواپیمایی کشوری در حاشیه رزمایش پدافند زیستی اظهار کرد: ما در حوزه پدافندغیرعامل با مفهوم هزینه مواجه نیستیم بلکه هر اقدام و هزینه ای سرمایه گذاری است.

همانطور که در رزمایش پدافند زیستی سال ۹۶ فرودگاه امام خمینی هوشمندانه مواجهه با کرونا ویروس را دوسال قبل از شیوع کرونا و در زمانی که باوری در این خصوص وجود نداشت تمرین کردیم و از خروجی آن در مرزهایی هوایی کشور درمواجهه با کرونا بهره بردیم امروز هم به دنبال تمرین برای ارتقاء امادگی ها در برابر تهدیدات مهاجمین زیستی و همه گیری های زیستی هستیم.

گزارش خطا
ارسال نظرات
نام
ایمیل
نظر