۰۸ آبان ۱۴۰۲ - ۲۰:۵۰
کد خبر: ۷۳۷۱۰
بر اساس گزارش مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، مقالات علمی مرتبط با پدافند غیرعامل در مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی بررسی شدند.

به گزارش پایداری ملی و به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی، پدافند غیرعامل که با عنوان پدافند غیرنظامی نیز شناخته می‌شود، مجموعه‌ای از اقدامات و تدابیر بوده که هدف آن حفاظت از جمعیت مدنی، ساختارهای غیرنظامی و منابع مهم در برابر تهدیدات امنیتی است. این نوع پدافند تمرکز خود را بر حفظ و تقویت مقاومت جامعه مدنی در مواجهه با تهدیدات غیرعامل مانند حوادث طبیعی، تروریسم، حملات سایبری، حملات شیمیایی و بیولوژیکی و … قرار می‌دهد. درواقع می‌توان گفت که هدف اصلی پدافند غیرعامل، کاهش خسارات ناشی از تهدیدات برای جامعه مدنی است. این نوع پدافند به‌عنوان یک رویکرد جدید در حوزه امنیت موردتوجه قرار گرفته و در بسیاری از کشورها نیز درحال توسعه و پیاده‌سازی است.

اقدامات پدافند غیرعامل شامل اطلاع‌رسانی و آموزش عمومی، آموزش امداد و نجات، برنامه‌ریزی بحران، ساماندهی خدمات بهداشتی و درمانی، تقویت زیرساخت‌های مهم مانند ارتباطات، آب و برق و حمل و نقل، توسعه سیستم‌های هشداردهی و اطلاع‌رسانی، ایجاد سامانه‌های پیشگیری و مقابله با حوادث طبیعی و … است.

تجزیه و تحلیل مقالات جدید علمی فارسی با موضوع پدافند غیرعامل

جدیدترین مقاله نمایه شده در مرکز اطلاعات علمی با موضوع پدافند غیرعامل، مقاله‌ی «ارزیابی میزان آسیب پذیری زیرساخت های شهری بارویکرد پدافند غیرعامل (مطالعه موردی: شهر شیروان)» است که در سال ۱۴۰۱ در نشریه جغرافیا منتشر شده است. این مقاله که با همکاری ۳ نویسنده نوشته شده، به‌دنبال ارزیابی میزان آسیب‌پذیری شهر شیروان با رویکرد پدافند غیرعامل در رابطه با زیرساخت‌ها و شریان‌های حیاتی آن است. جامعه آماری این پژوهش، شهر شیروان است و نمونه آماری تحقیق براساس روش نمونه‌گیری هدفمند، تعداد ۴۰ نفر از کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه تخصصی و مرتبط با موضوع پدافند غیرعامل و شهرسازی بوده است. در نهایت با توجه به نتایج نهایی پژوهش مشخص شده است که تأسیسات حیاتی با میانگین تأثیر ۶/۳ به‌عنوان مهمترین عناصر شهری آسیب‌پذیر در برابر تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن شناسایی شده‌اند.

جدول ۱، جدیدترین مقالات فارسی مرتبط با پدافند غیرعامل را نشان می‌دهد. براین اساس، سه مقاله از پنج مقاله‌ی عنوان شده در جدول ۱ در مجله پدافند غیرعامل منتشر شده‌اند.

جهت دسترسی به لینک مقالات جدید با موضوع پدافند غیرعامل به پیوست ۱ در انتهای گزارش مراجعه شود.

جدول ۱. مقالات فارسی جدید با موضوع پدافند غیرعامل

تجزیه و تحلیل مقالات پربازدید علمی فارسی با موضوع پدافند غیرعامل

پربازدیدترین مقاله نمایه شده در مرکز اطلاعات علمی با موضوع پدافند غیرعامل، مقاله‌ی «بررسی پدافند غیرعامل در مدیریت شهری» است که با بیش از ۱۵ هزار بازدید و با همکاری دو نویسنده در مجله ژئوپلیتیک منتشر شده است. این مقاله به بررسی پدافند غیرعامل در برنامه‌ریزی و مدیریت سکونتگاه‌های شهری می‌پردازد و با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و با بهره‌گیری از مطالعات کتابخانه‌ای و اسنادی انجام شده است. یافته‌های این مقاله نشان می‌دهد که مدیران شهری در بحث پدافند غیرعامل بایستی به گونه‌ای تلاش کنند که آمادگی لازم در جهت کاهش خسارات جانی و مالی و مقابله سریع و بهبود اوضاع تا سطح وضعیت عادی در سطح شهر در هنگام اضطرار را فراهم کنند.

جدول ۲، مقالات فارسی با موضوع پدافند غیرعامل که بیشترین بازدید را داشته‌اند، نشان می‌دهد. براین اساس ۵ مقاله‌ی عنوان شده در جدول ۲ به‌ترتیب پربازدیدترین مقالات فارسی مرتبط با پدافند غیرعامل هستند.

جهت دسترسی به لینک مقالات پربازدید با موضوع پدافند غیرعامل به پیوست ۲ در انتهای گزارش مراجعه شود.

جدول ۲. مقالات فارسی پربازدید با موضوع پدافند غیرعامل

کلمات کلیدی مقالات فارسی با موضوع پدافند غیرعامل

کلمات کلیدی عصاره هر مقاله است و نویسنده موضوعات مقاله خود را در کلمات کلیدی نشان می‌دهد.

شکل ۱، کلمات کلیدی به‌کار رفته در مقالات فارسی با موضوع پدافند غیرعامل را نشان می‌دهد.
براین اساس «آسیب پذیری»، «مدیریت بحران» و «ایمنی» پرتکرارترین کلمات کلیدی به‌کار رفته در مقالات فارسی با موضوع پدافند غیرعامل هستند.

شکل ۱. کلمات کلیدی به‌کار رفته در مقالات فارسی با موضوع پدافند غیرعامل

گزارش خطا
ارسال نظرات
نام
ایمیل
نظر