۲۵ آذر ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۵
کد خبر: ۶۱۹۲۸
دولت در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۰ به پژوهش در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بیش از ۱۵۹ میلیارد و ۶۵۹ میلیون تومان اختصاص داده است.
به گزارش پایداری ملی به نقل از مهر، سهم پژوهش در ICT از بودجه سال ۱۴۰۰ که از سوی دولت پیشنهاد شده، در قالب اختصاص بودجه به ۴ پژوهشگاه حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و یک پارک علم و فناوری دیده شده است.

بودجه پیشنهادی دولت در مجموع اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای، مبلغ یک هزار و ۵۹۶ میلیارد و ۵۹۵ میلیون ریال ( ۱۵۹ میلیارد و ۶۵۹ میلیون تومان) برای توسعه پژوهش در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تخمین زده می شود.

مطابق با جدول شماره ۷ بودجه دستگاههای اجرایی، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۲۶۳ هزار و ۹۲۶ میلیون ریال بودجه هزینه ای می گیرد. این رقم در سال ۹۹ مبلغ ۱۵۰ هزار و ۳۵۰ میلیون ریال بوده است؛ بودجه تملک دارایی های سرمایه ای این پژوهشگاه نیز ۹ هزار و ۶۰۰ میلیون ریال است. این درحالی است که بودجه مصوب سال ۹۹ این پژوهشگاه در بخش تملک دارایی های سرمایه ای مبلغ ۶ هزار میلیون ریال بوده است.

از سوی دیگر دولت در لایحه بودجه سال آینده، ۱۳۴ هزار و ۷۶۴ میلیون ریال بودجه هزینه ای به پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات و ۱۸ هزار و ۵۷۴ میلیون ریال به پژوهشکده فناوری ارتباطات و اطلاعات اختصاص داده است. بودجه مصوب پژوهشکده فناوری اطلاعات در سال ۹۹ مبلغ ۱۱۲ هزار و ۲۰۰ میلیون ریال و بودجه مصوب پژوهشکده فناوری ارتباطات مبلغ ۷ هزار و ۲۷۸ میلیون ریال بوده است. این دو پژوهشکده به ترتیب ۳ هزار و ۳۸۰ میلیون ریال و ۳ هزار و ۲۵۰ میلیون ریال، بودجه تملک دارایی های سرمایه ای می گیرند.

در لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ مبلغ ۶۸۵ هزار و ۶۰۳ میلیون ریال نیز به پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات وابسته به وزارت ارتباطات اختصاص یافته است. با توجه به اینکه بودجه هزینه ای این پژوهشگاه برای سال ۹۹ مبلغ ۲۹۳ هزار و ۷۰۰ میلیون ریال بوده، اینطور تخمین زده می شود که بودجه پژوهشگاه ICT برای سال ۱۴۰۰ تقریبا دو برابر شود.

بودجه این پژوهشگاه در ردیف تملک دارایی های سرمایه ای نیز بیش از دو برابر شده و از  ۸ هزار و ۵۰۰ میلیون ریال در سال ۹۹ به ۱۹ هزار میلیون ریال در سال ۱۴۰۰ می رسد.

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ برای پارک علم و فناوری ICT نیز مبلغ ۴۰۲ هزار و ۴۹۸ میلیون ریال درنظر گرفته شده که با توجه به اینکه در سال ۹۹ بودجه هزینه ای مصوب این پارک، رقم ۸۵۰ هزار میلیون ریال مصوب شد، بودجه این بخش تقریبا به نصف کاهش یافته است.

برای اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای این پارک نیز رقم ۵۶ هزار میلیون ریال بودجه برای سال آینده درنظر گرفته شده است که این مبلغ در سال ۹۹ حدود ۴۰ هزار میلیون ریال مصوب شده بود.

از مبالغ تعیین شده برای پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات (ایرانداک) مبلغ ۱۹۳ هزار و ۹۲۶ میلیون ریال، برای پژوهشکده فناوری اطلاعات مبلغ ۱۳۴ هزار و ۷۶۴ میلیون ریال، برای پژوهشکده فناوری ارتباطات مبلغ ۸ هزار و ۵۷۴ میلیون ریال و برای پژوهشگاه ICT نیز مبلغ ۴۳۵ هزار و ۶۰۳ میلیون ریال به عنوان هزینه عمومی و متفرقه در جدول اعتبارات هزینه ای دستگاههای اجرایی بر حسب فصول هزینه درنظر گرفته شده است.

هزینه عمومی و متفرقه پارک علم و فناوری ICT نیز در این جدول ، ۲۰۲ هزار و ۴۹۸ میلیون ریال است.
گزارش خطا
ارسال نظرات
نام
ایمیل
نظر