۲۰ شهريور ۱۳۹۶ - ۲۰:۳۷
کد خبر: ۲۹۶۳۶
تیم کارشناسی پدافند غیر عامل استانداری خوزستان از تاسیسات برقی و دیزل ژنراتور های ساختمان مرکزی بانک ملت، بانک رفاه کارگران و اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان خوزستان بازدید بعمل آورد.

به گزارش خبرنگار پایداری ملی، تیم کارشناسی پدافند غیر عامل استانداری خوزستان از تاسیسات برقی و دیزل ژنراتور های ساختمان مرکزی بانک ملت، بانک رفاه کارگران و اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان خوزستان بازدید بعمل آورد.


به گزارش خبرنگار اداره کل پدافند غیرعامل، تیم کارشناسی پدافند غیر عامل استانداری خوزستان از تاسیسات برقی و دیزل ژنراتور های ساختمان مرکزی بانک ملت، بانک رفاه کارگران و اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان خوزستان بازدید بعمل آورد.

طی این بازدید تجهیز و آماده بکاری تاسیسات برق اضطراری، دیزل ژنراتورها و همچنین مخازن آب آشامیدنی موجود در این اماکن بمنظور آمادگی کامل جهت شرکت در مانور قطع برق استان مورد ارزیابی قرار گرفته شد.

به گزارش خبرنگار اداره کل پدافند غیرعامل، تیم کارشناسی پدافند غیر عامل استانداری خوزستان از تاسیسات برقی و دیزل ژنراتور های ساختمان مرکزی بانک ملت، بانک رفاه کارگران و اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان خوزستان بازدید بعمل آورد.

به گزارش خبرنگار اداره کل پدافند غیرعامل، تیم کارشناسی پدافند غیر عامل استانداری خوزستان از تاسیسات برقی و دیزل ژنراتور های ساختمان مرکزی بانک ملت، بانک رفاه کارگران و اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان خوزستان بازدید بعمل آورد.

به گزارش خبرنگار اداره کل پدافند غیرعامل، تیم کارشناسی پدافند غیر عامل استانداری خوزستان از تاسیسات برقی و دیزل ژنراتور های ساختمان مرکزی بانک ملت، بانک رفاه کارگران و اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان خوزستان بازدید بعمل آورد.

به گزارش خبرنگار اداره کل پدافند غیرعامل، تیم کارشناسی پدافند غیر عامل استانداری خوزستان از تاسیسات برقی و دیزل ژنراتور های ساختمان مرکزی بانک ملت، بانک رفاه کارگران و اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان خوزستان بازدید بعمل آورد.
گزارش خطا
ارسال نظرات
نام
ایمیل
نظر