نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی:

رعایت الزامات پدافند غیرعامل منتج به شکست حمله به تاسیسات دفاعی اصفهان شد

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: حمله به یک مرکز نظامی در اصفهان فاقد ارزش نظامی و اطلاعاتی ویژه‌ای بود، البته قرار است هیئتی از این کمیسیون جهت بررسی ابعاد این موضوع به اصفهان بروند.
نشریات