چین به دنبال ربودن ماهواره‌های امریکا در نبرد احتمالی

کانال تلگرامی «فناوری چین» نوشت: مقامات امریکایی مدعی شدند چین در حال توسعه سلاح‌های سایبری پیشرفته‌ای است که می‌تواند به وسیله آن‌ها ماهواره‌های دشمن را از کار بیندازد و از دریافت اطلاعات یا نظارت توسط آن‌ها در طول نبرد جلوگیری می‌کند. بر اساس گزارش سازمان سیا، چین با این اقدام قصد دارد تبادل اطلاعات از طریق ماهواره‌ها را در زمان جنگ کنترل کند و به نوعی آن‌ها را برباید.
نشریات