در جنگ ترکیبی امروز رسانه‌ها یگان رزم هستند

معاون سیاسی استانداری اصفهان با اشاره به نقش رسانه‌ها در جنگ ترکیبی گفت: در جنگ ترکیبی رسانه‌ها دیگر نقش پشتیبانی ندارند، بلکه بزرگترین یگان رزم به شمار می‌آیند و در راس آن صدا و سیما قرار گرفته است و باید مقابل رسانه‌ها جهان بایستد.
سخنگوی سپاه:

دشمن از طریق فضای مجازی برای تاثیر بر جوانان کشورمان تلاش می‌کند

سردار شریف با اشاره به اینکه دشمنان مقابل قدرت دفاعی ایران اسلامی زانو زدند افزود: اینکه آن‌ها از طریق فضای مجازی برای تاثیر بر جوانان کشورمان تلاش می‌کنند روزنه‌ای برای تهاجم به انقلاب پیدا کنند، ناشی از قدرت آن‌ها نیست بلکه از ضعف آن‌ها در مسایل اساسی است.
نشریات