یادداشت| دکتر داود فریدپور؛ دکترای علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

علوم ارتباطات؛ خط مقدم مدیریت افکار و رفتارهای جمعی در نظام‌های ملی و بین‌المللی

علوم ارتباطات اجتماعی دانشی است به وسعت همه دستاورد‌های علمی بشریت با عمری محدود به زمان و مکان، در نتیجه نیازمند دانستنی دائمی در همه عرصه‌ها و دستاورد‌های بشری و شناخت دقیق محیط و مخاطب هستیم تا مانا و پایدار باشیم.

راه تشخیص اخبار جعلی در رسانه‌ها

محققان کشور در یک پژوهش دانشگاهی، ابعاد تشخیص اخبار جعلی از اخبار صحیح را بررسی کرده و نیاز به پایگاه‌های داده‌ای مناسب در این خصوص را ضروری دانسته‌اند.
نشریات