سردار رحیمی در سمنان مطرح کرد:

مردم؛ خط قرمز پدافند غیرعامل

معاون هماهنگ کننده سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: همه اقدامات در این راستا است که مردم در مقابل جنگ های ترکیبی و اقتصادی دشمنان مصون باشند، چون خط قرمز و هدف نهایی پدافند غیرعامل مصون سازی مردم است.
نشریات