پایداری ملی

send print
لیست برندگان مسابقه

نام خانوادگی

نام

ردیف

عارف

سارا

1

ابراهیم نژاد

جلال

2

رمضانی پاکپور لتگرودی

فاطمه

3

استادباقری

حمیدرضا

4

اقبالی

المیرا

5

اکبری

ایمان

6

امیری

حمیده

7

امیری

زهرا

8

آبیاریان

سعید

9

آزادی

متین

10

آقاجانی

محمد

11

آهورانی

زاهد

12

بابایی

سعدی

13

باقرنژاد

هاجر

14

باقری پور

هما

15

براتی

سعید

16

برزگررضائی

قاسم

17

بلندی آرانی

مرتضی

18

پاسبان بیرم آباد

معصومه

19

پهلوان

خدیجه

20

ترک اندام

فریده

21

جوادی نژاد

فرخنده

22

حاجی رضایی

زهرا

23

حسن تبار

زینب

24

حسینی

خدیجه بیگم

25

حکیمیان

مهدیه

26

خاتمی آبکنار

سیده هاجر

27

خداداد نژاد

زهرا

28

خوشحال

طاهره

29

دارایی مطلق

مهدی

30

دانشیان ثانی

شهناز

31

داوری

علی رضا

32

دباغیان

مونا

33

رسولی کندلجی

رحیمه

34

رضا

والیه

35

روشنی پور

ساناز

36

زارع پور گل کاران

حسین

37

زارع جمال ابادی

فاطمه

38

زعمری

علی

39

ساسانیان

سوزان

40

ساسانیان

سپیده

41

ساوجی

ناهید

42

سرفرازی

محمدامین

43

سنگانه

سکینه

44

سیروس

مهین

45

شجاعی

یوسف

46

شریفی

جلال

47

صادق

ابوالفضل

48

صادق پور

جعفر

49

صمدی خانقاه

روح انگیز

50

ضيائي

محمد علي

51

غفوری

مجید

52

فاضلی ورزنه

اسماعیل

53

فتحی

احمد

54

فرح بخش

عبدالرحیم

55

فریدی

ام البنین

56

فریدی

لیلا

57

فیض عارفی

عاطفه

58

فیض عارفی

مریم

59

فیض عارفی

معصومه

60

قاسمی

سعید

61

قاسمی

مهدی

62

قاسمی بغدادابادی

عاطفه

63

قامتی

امید

64

قامتی

نرجس

65

قرباني

نرگس

66

قربانی

زهرا

67

قربانی

محمد

68

قربانی ده بالایی

مهین

69

قريشي

سيد مهرداد

70

قنبری

ساناز

71

قندریز

فاطمه

72

کاظمی

حمیدرضا

73

کاظمی

احمدرضا

74

کامران پی

رمضان

75

کردستانی

ارمان

76

کریم پور

امیرمهدی

77

کمالی طالمی

عباس

78

گل ساز

لیلاسادات

79

محمدی

رمضان

80

محمودی شاد

زینب

81

معزز

اکرم

82

مقصودی

بتول

83

ملاصفری کواری

میثم

84

ملکیان

امیر

85

مهران جو

مریم

86

مومنی فر

حسن

87

میرزائی عسکرانی

امیرحسین

88

نصرالهی

مریم

89

نصرتی

یوسف

90

نظامی راد

سینا

91

نظریان

علی

92

نورآبادی

سکینه

93

نورآبادی

محمد جواد

94

نوروزی

یگانه

95

نوروزی سیبنی

فرنگیس

96

هادی نژاد

جواد

97

هادی نژاد

علی

98

یزدانی

محسن

99

یوسف زاده

مرتضی

100