send print
معرفی و اهداف
چشم انداز
در حال حاضر، بخش عمده­اي از فعاليت­ها و تعاملات اقتصادي، تجاري، فرهنگي، اجتماعي و حاکمیتی کشور، در كليه سطوح، اعم از افراد، موسسات غیردولتی و نهادهای دولتی و حاکمیتی، در فضای سایبر انجام مي­گيرد. زیرساخت‌ها و سامانه‌های حیاتی و حساس کشور، یا خود، بخشی از فضای سایبری کشور را تشکیل می‌دهند و یا از طریق این فضا، کنترل، مدیریت و بهره‌برداری می‌شوند و عمده اطلاعات حیاتی و حساس کشور نیز، به این فضا منتقل و یا اساساً در این فضا، شکل گرفته است. عمده فعاليت­هاي رسانه­اي به اين فضا منتقل شده، بيشتر مبادلات مالي از طريق اين فضا انجام مي­گيرد و نسبت قابل توجهي از وقت و فعالیت‌های شهروندان، صرف تعامل در اين حوزه مي­گردد. سهم درآمد حاصل از كسب­ وكارهاي فضاي سايبر در توليد ناخالص ملي افزايش چشم‌گیر يافته و از ميان شاخص­هاي تعيين شده براي سنجش ميزان توسعه­يافتگي كشور، شاخص­هاي حوزه سايبر، سهم عمده­اي را به خود اختصاص داده­اند. بخش قابل توجهي از سرمايه­هاي مادي و معنوي کشور، صرف اين حوزه شده و بخش قابل توجهي از درآمدهاي مادي و اكتسابات معنوي شهروندان نيز از اين حوزه كسب شده و یا تاثیر عمده مي­پذیرد. به عبارت ديگر، وجوه مختلف زندگي شهروندان، به معناي واقعي، با اين فضا در آميخته و هرگونه بي­ثباتي، ناامني و چالش در اين حوزه، مستقيماً وجوه مختلف زندگي شهروندان را به مخاطره خواهد انداخت.

ضرورت و اهمیت صیانت از فضای سایبری کشور، در مقابل انواع تهدیدات و تهاجمات سایبری و بویژه جنگ سایبری، موجب گردید قرارگاه پدافند سايبري كشور با هدف تمرکز بر دفاع از زیرساخت‌های حیاتی، حساس و مهم کشور در مقابل انواع تهدیدات و تهاجمات سایبری ایجاد شود. قرارگاه پدافند سایبری کشور وظیفه صیانت از مرزهای سایبری کشور در حوزه غیرنظامی و به ویژه در حوزه ایمن سازی زیرساخت‌های حیاتی و حساس واقع شده در این فضای سایبری را بر عهده خواهد داشت.

رسالت پدافند سایبری کشور

پدافند سایبری از سرمایه های ملی سایبری و فضای سایبری کشور در برابرتهدیدات و حملات سایبری دشمن


بیانیه رسالت پدافند سایبری کشور

قرارگاه پدافند سایبری کشور به عنوان متولی پدافند سایبری از سرمایه های ملی سایبری کشور رسالت مصون سازی و پایدار سازی سرمایه های سایبری کشور از طریق پایش و تشخیص تهدیدات، کشف، مدیریت و کنترل آسیب پذیری ها، اعلام هشدارهای لازم، امن سازی، تدوین و انتشار نظامات (ملاحظات، مقررات، الزامات و اصول) پدافندی، آموزش و نهادینه سازی پدافند سایبری، مدیریت صحنه عملیات پدافندسایبری و دفاع حقوقی در برابر تهدیدات و حملات دشمن را بر عهده دارد.

ماموریت های عمده قرارگاه پدافند سایبری کشور:

۱.    پدافند سایبری از زیرساخت های اساسی کشور متناسب با سطح اهمیت آنها[۱]
۲.    دفاع هوشمندانه چند لایه و اثربخش از سرمایه های سایبری کشور 
۳.    فرماندهی، هدایت و کنترل صحنه عملیات پدافند سایبری در سطوح ملی، منطقه ای و دستگاهی
۴.    ایجاد، ارتقا و راهبری نظام جامع پدافند سایبری کشور
۵.    تولید و ارتقاء آمادگی پدافند سایبری در دستگاه های اجرایی، بخش خصوصی و آحاد جامعه
۶.    صیانت، پدافند، پایدارسازی و استحکام زیست بوم سایبری [۲] و سرمایه های ملی سایبری کشور
۷.    ایجاد، حمایت و ارتقاء ظرفیت‎های ‎خوداتکا صنعت بومی دفاع سایبری کشور (دولتی و غیردولتی)
۸.    نهادینه سازی اصول، الزامات و ملاحظات فنی پدافند سایبری در ذات برنامه ها و طرح های توسعه سایبری کشور
۹.    نهادینه سازی مفاهیم پدافند سایبری در ذات برنامه های آموزشی و فرهنگی کشور در سطوح مختلف


    [۱]مصون سازی زیرساخت های حیاتی سایبری، مستحکم و پایدار سازی زیرساخت های حساس سایبری و ایمن سازی و کاهش آسیب پذیری زیرساخت های مهم سایبری کشور

    [۲]تعریف زیست بوم سایبری: تمامی فضای سایبری کشور(اکوسیستم سایبری)


اهداف کلان در افق چشم انداز پدافند سایبری کشور:

۱.  دستیابی به نظام جامع  بومی پدافند سایبری

۲.  دستیابی به زیرساخت ها و سرمایه های ملی مصون سایبری  (ویژه، مصون سازی سایبری، مدیریت آسیب پذیری، امن سازی سایبری، ایمن سازی زیرساختهای قابل حفاظت)

۳.  دستیابی به زیست بوم سایبری مصون، امن و پایدار

۴.  دستیابی به منابع انسانی توانمند و کارآمد سایبری

۵.  دستیابی به جایگاه ممتاز علمی و فناوری سایبری

۶.  دستیابی به صنعت بومی خود اتکا و پیشرفته پدافند سایبری

۷.  دستیابی به استانداردها و الگو های پدافند سایبری بومی، امن، پویا و روزآمد

۸.  دستیابی به دیپلماسی هدفمند و فعال پدافند سایبری

۹.  دستیابی به ظرفیت مناسب فرماندهی و کنترل مؤثر پدافند سایبری

۱۰.  نهادینه سازی فرهنگ، ادبیات و مفاهیم پدافند سایبری

۱۱.  دستیابی به مشارکت ظرفیت های بخش  های دولتی، خصوصی

۱۲.  دستیابی به نظام پدافند فرهنگی سایبری با قابلیت تهدید شناسی و پاسخگو به تهاجم فرهنگی براندازانه دشمن

۱۳.  دستیابی به تولید، حفظ و ارتقا آمادگی های پدافندی سایبری در برابر تهدیدات


راهبردهای نظام پدافند سایبری کشور:

۱.  مصون سازی زیست بوم سایبری و الزام و همراه سازی سازمان‎های ‎متولی زیرساخت‎های ‎حیاتی وحساس کشوردرایجاد واستفاده از محصولات امن داخلی

۲.  تولید و مدیریت دانش و فناوری پدافندسايبري متناسب با تهدیدات نوین

۳.  تقویت صنعت پدافندسایبری بومی و حمایت ازسازمان‌ها و شرکت‎های ‎تولیدکننده سامانه‌ها و محصولات بومی و روزآمد بویژه سامانه های پایه و اساسی سایبری کشور فرهنگ سازی و آموزش مسئولین و نخبگان و آحاد جامعه در حوزه پدافند سایبری

۴.  نهادینه سازی مفاهیم پدافند سایبری درنظام آموزشی(ابتدایی، متوسطه و دانشگاهی)کشور و نظام آموزش دفاعی کشور

۵.  کاهش آسیب پذیری، پایدارسازی، مصون سازی، ارتقاءتوان بازدارندگي زیرساخت‌های حیاتی وحساس کشوردربرابرتهدیدات وحملات سایبری

۶.  راهبری، هدایت، ایجاد هماهنگی و هم افزایی راهبرد محور پدافند سایبری در دستگاههای اجرایی


گزارش خطا
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: