بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲

الزام دستگاه های اجرایی برای تخصیص اعتبار در حوزه تقویت زیرساخت‌های حیاتی، حساس و مهم خود

نمایندگان مردم در مجلس شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را مکلف کردند تا حداکثر یک درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را بر اساس اعلام سازمان پدافند غیرعامل در زیرساخت‌های حیاتی، حساس و مهم خود هزینه کنند.
نشریات