پایداری ملی

مجموعه‌ی سه جلدی ” نیم قرن پرونده‌ی هسته‌ای ایران ” از سوی مؤسسه فرهنگی هنری و انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده است؛ این کتاب در بیستم فروردین ماه مصادف با روز ملی فناوری هسته ای به علاقمندان معرفی می شود.