کد خبر: ۳۶۰۳۲
تاریخ انتشار: ۱۲ تير ۱۳۹۷ - ۱۴:۲۳
سردار جلالی در سومین کنفرانس ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی:
رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور با بیان اینکه تغییرات اقلیمی کشور ما مشکوک به دخالت خارجی ها است، گفت: مطالعات انجام شده نشان می دهد ابرها را قبل از ورود به ایران غیر بارور می کنند.

به گزارش خبرنگار پایداری ملی، سردار دکتر غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور در دانشگاه کشاورزی کرج با بیان این که وظیفه پدافند غیر عامل مصون سازی کشور، مردم و زیر ساخت ها در برابر تهدیدات مختلف است ادامه داد: انتظار مقام معظم رهبری از پدافند غیر عامل و تعریف ایشان از پدافند غیر عامل بی اثر سازی اثر تهدیدات بر کشور و مردم است.

وی ادامه داد: در پدافند غیر عامل با چهار مفهوم کلی کار داریم که عبارتند از خود پدافند غیر عامل، تهدیداتی که ما باید آنها را شناسایی و هشدار لازم را بدهیم و با آن مقابله کنیم . مسئله بعدی تهدید پذیر بودن و محل هایی که امکان آسیب در آنجا وجود دارد والبته ضعف های موجود است و مسئله آخری که پدافند غیر عامل با آن سروکار دارد اثرات پدیده تهدیدات و آسیب هاست، آنجا که آسیب دیده و نیاز به ترمیم دارد .

تغییرات اقلیمی کشور ما مشکوک به دخالت خارجی ها است

* پدافند غیر عامل باید تهدیدات را شناسایی و تشخیص داده و  با آن مقابله کند

سردار جلالی تاکید کرد: پدافند غیر عامل باید تهدیدات را شناسایی و با آن مقابله کند و آسیب پذیری را کاهش دهد و پیامد های خطرات را مدیریت کند . رابطه تنگاتنگی میان پدافند غیر عامل و تهدیدات وجود دارد و باید بتواند تهدیدات موجود را شناسایی، تشخیص داده و هشدار دهد و در کنار آن هم ایجاد آمادگی نماید.

وی افزود: تهدیدات به دو دسته طبیعی و غیر طبیعی یا انسان ساخت تقسیم می شوند ، منشا تهدیدات طبیعی ، طبیعت است و ویژگی هایی درون آن وجود دارد ؛ اول اینکه طبیعت دشمنی و خصومتی با مردم ندارد بلکه بعضی کوتاهی ها و اشتباهات بشر موجب به وجود آمدن پیامدهایی از  بخشی از تهدیدات طبیعی می شود، دومین مسئله که در تهدیدات طبیعی وجود دارد این است که چون منشا آن ها طبیعت است تفاوتی با هم ندارند مثلا زلزله ۱۰۰ سال پیش با امروز یک ماهیت دارند.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور ادامه داد: در تهدیدات طبیعی اراده ، کینه ، نفرت و خشونت وجود ندارد. اما در تهدیدات انسان ساز تفکر، اراده ، دشمنی و انگیزه وجود دارد .

وی عنصر موثر تهدیدات انسان ساز را علم ، دانش تکنولوژی و تجهیزات دانست و گفت: تهدیدات در این حوزه محصول علم و تکنولوژی است و همواره متغیر، پویا و متحرک و فعال هستند. به همین دلیل همواره باید تهدیدات را شناسایی کنیم و متناسب با آن آمادگی و بازدارندگی ایجاد کنیم مثلا تهدیدات بیوسایبری که در آینده ای نزدیک می تواند جامعه ما را تهدید کند اما امروز وجود ندارند.

*تفکر و انگیزه از عوامل تهدیدات انسان ساز است

سردار جلالی با بیان اینکه تفکر و انگیزه از عوامل تهدیدات انسان ساز هستند، اظهارداشت: بخشی از پدافند غیر عامل مطالعه دکترین های تهدید زا علیه ماست، این دکترین و استراتژی ها ممکن است بر تکنولوژی مستقر شود و علیه ما تهدید ایجاد کند مثلا امروز پیشرفت علوم و تکنولوژی موجب تولید ماهواره هایی شده که می تواند از آن استفاده های درستی کرد اما اگر این تکنولوژی در دست ما نباشد می تواند مورد سوء استفاده دشمنان ما برای شناسایی زیر ساخت های کشور قرار گیرد و علیه ما تهدید شود.

وی افزود: ممکن است در فناوری تهدید نباشد اما آن کسی که از فناوری استفاده می کند و یا آن را تولید کرده می تواند علیه ما به کار گیرد پس ما در بررسی تهدیدات انسان ساز باید عناصر تکنولوژیک و منابع انسانی را بررسی کنیم . مثلا شبکه های اجتماعی فرصت های بسیاری را برای ما به وجود آورده ولی همین قابلیت ها زمانی که در دست دشمن قرار می گیرد می تواند تهدیدی علیه جامعه ما باشد.

عناصر انسانی تهدیدات انسان ساخت شامل دکترین، استراتژی، سیاست، تاکتیک، فرماندهی ساختار و... می باشد. عوامل سخت افزاری و تکنولوژیک تهدیدات انسان ساخت هم تکنولوژی و مکانیزم اثربخشی تکنولوژی بر اهداف را شامل شده است.

* پیشرفت علم و تکنولوژی موجب شده تهدیدات همواره تغییر کند

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور گفت: پیشرفت علم و تکنولوژی موجب می شود تهدیدات همواره تغییر کرده و پدافند غیر عامل باید همواره این تکنولوژی ها را بررسی کند و تهدیدات موجود در تکنولوژی ها و تفکر استفاده کنندگان از آن را شناسایی کند . لذا ایجاد یک رصدخانه فناوریها و تکنولوژی های نو یک ضرورت پدافندی برای کشور است.

وی ادامه داد: نگاه ما به فناوری و تغییرات علمی می تواند از دو منظر باشد یک نگاه فناوری را عاری از تهدید می داند و می گوید فناوری فقط فرصت است . نگاه دیگری هم هست که معتقد است اینها به فناوری نگاه سیاسی دارند این نگاه می تواند به تحجر منجر شود که هر چیز را تهدید محور بررسی کنیم.

تغییرات اقلیمی کشور ما مشکوک به دخالت خارجی ها است

نگاه هوشمندانه به فناوری ها

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور نگاه سوم به فناوری را نگاهی دانست که معتقد است فناوری را باید کاملا شناسایی و از مزایای آن بهره برداری کرد و برای مقابله با تهدیدات آن آماده شد و افزود: این نگاه منطقی تر و نگاه هوشمندانه است. شناسایی پدیده ها و فناوری ها و احصاء فرصت ها و تهدیدات آنها با رویکرد استفاده حداکثری از فرصت ها و مقابله هوشمندانه با تهدیدات است.

وی در ادامه به تهدیدات زیست محیطی اشاره کرد و گفت: تهدیدات زیست محیطی به سه دسته تقسیم می شود، دسته اول تهدیدات طبیعی زیستی ؛ تهدیداتی که بدون دخالت انسان و به واسطه تغییرات زیستی صورت می گیرد و دسته دیگر تهدیدات انسان ساز که به دو شاخه تهدیدات بیوتروریسم که توسط تروریست ها شکل می گیرد و تهدیداتی است که توست دولت ، حکومت و یا ارتش های بیولوژیک شکل می گیرد.آمریکا مشخصا دارای ارتسش تهاجمی بیولوژیک است.

* وظیفه پدافند غیر عامل در حوزه محیط زیست مقابله با تهدیداتی است که عامدانه هستند

سردار جلالی گفت: وظیفه پدافند غیر عامل مقابله با تهدیداتی است که عامدانه هستند. تهدیداتی که هدف شان کشتن ، بیمار کردن و مجروح کردن انسانها است که در حوزه زیستی از طریق ساخت سلاح های زیستی شکل می گیرد.

* تلاش آمریکا برای استفاده از ویروس ها و بیماری ها به عنوان سلاح زیستی

وی ادامه داد: سلاح زیستی، موجود زنده ای است که در آزمایشگاه های زیستی توسط دانشمندان زیستی دست کاری شود به شکلی که در جهت ماموریت های خاص به کار گرفته شود مثلا اگر ویروس ابولا را تغییرات ویژه ای دهند که قابلیت های بیولوژیک آن گسترش یافته و مقاومت آن متناسب با محیط هدف اصلاح شود به طوری که این ویروس دیگر یک ویروس طبیعی نیست و ماموریت پذیر است . بسیاری از آزمایشگاه های آمریکایی ها در حال مطالعه در این خصوص هستند تا سلاح های زیستی تولید کنند و هدف آن کشتن و بیمار کردن است .

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور گفت: یکی از ویژگی های سلاح زیستی قابل برگشت بودن آن به سوی مهاجم است . و شناخت مهاجم جنگ زیستی بستگی به نظام تشخیص دارد. مثلا اگر بخشی از  سیستم راداری کشور را رصد نکنیم تصور می شود که امن است در حالی که اگر بررسی شود می بینیم چقدر می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

*اهداف جنگ زیستی بیشتر اقتصادی است

وی افزود: برای شناخت تهدیدات زیستی باید زیر ساخت های مورد نیاز برای تشخیص تهدیدات را داشته باشیم. هدف دیگر جنگ زیستی ، اقتصادی است و در این حوزه به دنبال آسیب رساندن به زیرساخت ها و امکاناتی است که می تواند منفعت اقتصادی داشته باشد. در این چهار چوب کشورهای زیادی هستند که اقدامات زیستی با هدف اقتصادی انجام می دهند که ممکن است تشخیص داده نشود. به عنوان مثال سه سال پیش حمله زیستی به باغ های زیتون در رودبار داشتیم که بخش زیادی از محصولات زیتون را به مدت سه سال از بین برد اما منبع این تهاجم آفت ها تشخیص داده نشد یا در استان البرز در ۴سال گذشته شاهد دو حمله زیستی به مرغ داری های تخم گذار بوده ایم که ریشه آنها نیز دقیقا شناسایی نشد .

*تهدیدات غذایی می تواند ذائقه مردم را نیز تغییر دهد

سردار جلالی با تاکید بر اینکه تهدیدات همواره وجود دارند تصریح کرد: اگر تهدیدات را تشخیص ندهیم نمی توانیم با آنها مقابله کنیم . در کشور با تهدیدات غذایی در حوزه تولید و تغییر ذائقه مردم و نوع الگوی غذای مصرفی مواجه هستیم . البته در دین ما بر اهمیت غذای سالم و حلال بسیار تاکید شده تا جایی که منشاء عدم پذیرش سخنان امام حسین علیه السلام در کربلا را با سپاهیان عمرسعد لقمه حرام دانسته اند.

*غذا را باید در سه حوزه بررسی کرد:1-کمیت غذا 2-حلیت غذا 3- سلامت غذا

وی ادامه داد: تغییرات غذایی می تواند تاثیر بسیاری بر تغییر روحیات مردم داشته باشد . ما در این حوزه با سه مسئله روبرو هستیم اول کمیت یعنی غذا به اندازه کافی تولید شود بحث بعدی سلامت غذا است یعنی مردم از سلامت غذا مطمئن باشند و این اطمینان را نهاد های حکومتی باید ایجاد کنند مانند سازمان غذا و دارو.

سردار جلالی گفت: باید بدانیم دخالت های بشر در تولید غذا می تواند روی حلال بودن آن تاثیر داشته باشد مانند انگور که دست کاری در مدل ها و روش های فراوری تولید می تواند محصول حرام شراب از آن تولید کند. انتظار داریم در تولید غذا به کمیت و کیفیت و حلیت آن توجه شود. تفاوت شراب که حرام است و سرکه و آبغوره و آب انگور که حلال است در مدل و روش فراوری آن است.

وی ادامه داد: در حوزه تهدیدات زیستی باید به مقوله بذر هم توجه شود ما با تهدید عقیم سازی بذر روبرو هستیم که موجب یک بار مصرف شدن بذر و مشکلات فراوان برای کشاورزان می شود که پدافند غیر عامل باید به این حوزه توجه ویژه داشته باشد. تا موجب وابستگی در حوزه کشاورزی نشود. اگر قرار باشد بذر عقیم یک بار مصرف را از خارجی ها بخریم و تولید کنیم بخش عمده کشاورزی هم از نظر درآمد و هم از نظر تولید وابسته به خارج می شود و در تنگناها دچار مشکل می شویم و این یک آسیب پذیری بزرگ است.

* امکان استفاده دشمنان از غذا برای کنترل میزان و نرخ رشد جمعیت کشورها

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور گفت: یکی از سناریوهای مورد استفاده، استراتژی چراغ خاموش است مثلا کشور هندوستان برای کاهش جمعیت غذا را دست کاری کرده و توانستند جمعیت را کنترل کنند این تهدید می تواند برای کشور ما هم مطرح باشد. که در این حوزه هم دستگاه های حاکمیتی باید توجه داشته باشند.

وی در ادامه به سخنان مقام معظم رهبری در حرم مطهر بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب در سخنان خود در ۱۴ خرداد تاکید داشتند که ما درگیر یک استراتژی جدیدی از سوی آمریکا بعد از خروج از برجام هستیم، افزایش تحریمها و فشار ها ؛ تا مردم در تنگنا قرار گیرند و با افزایش نارضایتی ها اغتشاشات شکل بگیرد.

*تهدیدات در حوزه کشاورزی متمرکز بر روی اقلام و محصولات راهبری غذایی است

وی افزود: تهدیدات در حوزه کشاورزی متمرکز بر روی اقلام و محصولات راهبردی غذایی است. آن محصولاتی که غذای اصلی مردم را شکل می دهد. پس محصولات کشاورزی راهبردی باید در داخل به مقدار لازم تولید شود و اگر کمبود داشتیم از بیرون تهیه کنیم.

* آمریکایی ها معتقدند حیاتی ترین اثر تحریم در حوزه غذا است

سردار جلالی اظهار داشت: آمریکایی ها معتقد هستند حیاتی ترین اثر تحریم در حوزه غذا است البته ساختار کشاورزی کشور توانسته محصولات مورد نیاز کشور را تولید کند و این نقطه قوت حوزه کشاورزی کشور است اما برخی مسئله مصرف آب را مطرح می کنند و می گویند برای مثال برای یک کیلو برنج چندین لیتر آب مصرف می شود.

وی افزود: برخی معتقدند به علت مصرف بالای آب در تولید برنج بهتر است که برنج وارد شود ، باید بدانیم برنج چون غذای قالب مردم ایران است باید در داخل کشور تولید شود، اما گروه های فنی و مسئولان باید تلاش کنند الگوی مصرف را اصلاح کنند و تمرکز بر روی محصولات کشاورزی راهبردی و اساسی باشد.

* واردات محصولات کشاورزی راهبردی به بهانه مصرف آب، بازی در استراتژی دشمن است

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور، واردات محصولات کشاورزی راهبردی به بهانه مصرف آب را بازی در استراتژی دشمن دانست و تصریح کرد: واردات در حوزه محصولات کشاورزی راهبردی به هر بهانه علمی ، فنی و فرهنگی و هزینه، قابل توجه نیست . نیاز های اصلی کشور را خودمان باید تولید کنیم اما باید در مصرف آب الگو ها را اصلاح کنیم.

وی در ادامه تصریح کرد: محصولات کشاورزی راهبردی و مواد غذایی اساسی به هر شکلی باید در داخل کشور تولید شود و مسئله مصرف آب نباید آن را تحت تاثیر قرار دهد.بلکه باید ضمن تولید اقلام راهبردی غذایی کشور، الگوی بهینه مصرف آب را هم دنبال کرد.

*آموزش کشاورزان می تواند الگوی مصرف آب را در کشاورزی حل نماید

سردار جلالی موضوع مصرف آب در حوزه کشاورزی و اصلاح الگوی مصرف را امری اساسی دانست و افزود: بسیاری از کشورها در این حوزه به دستاوردهای بسیاری خوبی رسیده اند و می توانند آب مصرف شده را دوباره به چرخه مصرف برگردانند ما هم باید مطالعات جدید را انجام و روش های مصرف بهینه آب را در دستور کار قرار دهیم.

* تغییرات اقلیمی کشور ما مشکوک به دخالت خارجی ها است/ برخی کشورها ابرها را قبل از ورود به ایران غیر بارور می کنند

وی در ادامه تصریح کرد : تغییرات اقلیمی کشور ما مشکوک به دخالت خارجی ها است . مراکز علمی ما مطالعاتی انجام داده و فهمیده اند تیم های مشترکی در حوزه ما کار می کنند و ابر ها را قبل از ورود به کشور غیر بارور می کنند.

سردار جلالی ادامه داد: در یک مطالعه ده ساله که از افغانستان تا مدیترانه را بررسی کردیم به مدت ۴ سال منطقه ما در ارتفاع بالای 2200 متری در زمستان در یک تاریخ مشخص خشک است اما مناطق اطراف پر از برف است که این نشان می دهد با اقدامات عامدانه مواجه هستیم و بخش های مربوطه باید به آن بپردازند.

* سبد اصلی کالاهای مصرفی مردم باید از تهدیدات در امان باشد

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور در ادامه تاکید کرد: سبد اصلی کالاهای مصرفی کشور از مزرعه تا سر سفره مردم باید از تهدیدات اقتصادی در امان باشد تا با مشکلی برخورد نکنیم . وقتی بررسی می کنیم می بینیم برخی محصولات و غذاها در داخل تولید می شود اما در یک مورد به خارج وابستگی وجود دارد که این وابستگی ها باید به حداقل برسد. مسئله بذر هم باید مورد توجه قرار گیرد.

وی مرزبانی زیستی را یکی دیگر از موضوعات پدافند غیر عامل در حوزه کشاورزی دانست و گفت: در کمیته دائم پدافند غیر عامل دستور العملی را تهیه کرده ایم تا بتواند به حفظ و کنترل مرزهای زیستی هوایی ، زمینی و دریایی و مسافری منجر شود.

وی ادامه داد: مسئله ای دیگر که باید به آن توجه شود آزمایشگاه های تشخیص تهدید است. باید ابزار کنترل و تشخیص کامل تهدیدات غذایی را داشته باشیم پس آزمایشگاه ها باید تجهیز و گسترش یابند تا بتوانیم تهدیدات را کنترل و با آنها مقابله کنیم و همچنین باید بانک اطلاعاتی نقش های ژنوم ما هم باید مستقل از جهان باشد .

وی موضوع واکسن دام و ذخایر زیستی را از دیگر مسائل مهم دانست و گفت: نگاه ما به واکسن در پدافند زیستی عین دفاع در نیروهای مسلح است ، پدافند دفاعی در نیروهای مسلح سلاح و تجهیزات تولید می کند و سیستم پدافند زیستی هم برای مقابله با تهدیدات باید واکسن تولید کند . ما باید واکسن سازی رازی را ارتقا دهیم و بتوانیم در سطح مطلوب و قابل قبول واکسن تولید کنیم ، عبور واکسن از وی آی پی فرودگاه ها و عدم کنترل آنها موضوع دیگری است که نیاز به توجه جدی دارد.


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: