کد خبر: ۱۰۴۸
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۳۹۱ - ۱۷:۰۰
الزامات
ايجاد فرهنگ، باور و اعتقاد عمومي نسبت به پدافند غيرعامل و نهادينگي و استمرار آن؛ یکی از 10 راهبرد پدافند غیرعامل کشور است

1-  تعامل مستمر و فراگير با سازمان‌‌های سیاستگذار، قانونگذار و اجرایی و ايجاد ساز و كار‌هاي مناسب در جهت ايمن‌سازي و حفاظت از تأسيسات زيربنايي کشور.

2-  ساماندهي آمايش سرزمين ملي و آمايش دفاعي از منظر پدافند غيرعامل به منظور حداكثر استفاده از پهنه امن جغرافيايي كشور.

3- ايفاي نقش هدايتي و نظارتي در زمينه مطالعات، طراحي و اجرای طرح‌‌هاي پدافند غيرعامل کشور.

4- بسیج و بكارگيري امكانات ملی در جهت افزایش کارایی سامانه‌‌ها و شيوه‌‌هاي پدافند غيرعامل.

5-  سیاستگذاری و ساماندهي استفاده از فن‌آوري‌‌هاي نو به منظور كاهش آسيب‌پذيري ناشي از وابستگي.

6-  توسعه کمی و کیفی آموزش‌هاوپژوهش‌ها و تولید فناوری بومی پدافند غیرعامل از طریق هدایت، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی واجرا در چرخه تولید دانش و پژوهش و تولید صنعتی با استفاده از ظرفیت‌های ملی).

7- تدوین و نهادينه نمودن نظام جامع پدافند غیرعامل و استفاده از اصول و ضوابط آن در ايمن سازي مراكز موجود و رعايت آن‌ها در طرح‌‌هاي توسعه كشور.

8- توسعه فرهنگي و ارتقاء باور مدیران و مردم و تقويت عزم و اقتدار ملي نسبت به تأثير پدافند غير عامل در كاهش آسيب‌پذيري‌‌ها با استفاده از کل ظرفیت‌های ملی.

9-  تدوین و نهادینه نمودن طرح جامع مدیریت بحران و دفاع غیرنظامی کشور در شرایط جنگی.

10-     توسعه شاخص‌های امنیت، ایمنی و پایداری در برابر تهدید در شبکه‌‌های اطلاعاتی و ارتباطی با گرایش به فناوری‌های بومی و ملی.

11-     ایمن سازی و پایداری و موازی سازی امکان جایگزینی انرژی‌‌های زیر ساخت‌‌های حیاتی.

12-   کاهش آسیب‌پذیری‌‌های استان‌‌ها در برابر تهدیدات و ایجاد پایداری و قابلیت بقاء و مدیریت بهینه و اداره امور مردم در شرایط تهدید بصورت خود کفا از مرکز.

13-  ساماندهی و ایجاد ساز و کار مناسب برای استفاده حداکثری از توانایی‌‌ها و قابلیت‌های نیرو‌های داوطلب مردمی، بسیج در تمامی ابعاد و عرصه‌‌های پدافند غیرعامل.

14-    حفظ اشراف اطلاعاتی و پایش مستمر تهدیدات و آسیب‌پذیری‌ها بر زیرساخت‌‌های ملی.

15-   حفاظت و امنیت طرح‌های پدافند غیرعامل و محروم‌سازی دشمن در کسب اطلاعات از زیرساخت‌های طبقه‌بندی شده کشور با تدوین آئین‌نامه‌‌های حفاظتی متناسب با تهدیدات و توسعه و فرهنگ سازی آن.

 

الزامات كلي

1-   وجود عزم و اراده ملي براي اجراي اصول پدافند غيرعامل.

2-   ايجاد درك مشترك از مفاهيم، ضرورت‌ها و تهديدات مربوط به پدافند غيرعامل در بين سياستگذاران، مديران و مجريان كشور.

3-   ايجاد فرهنگ، باور و اعتقاد عمومي نسبت به پدافند غيرعامل و نهادينگي و استمرار آن.

4-   توسعه علمي پدافند غيرعامل در مراكز توليد علم.

5-   وجود منابع انساني، استعداد قوي در رشته‌‌هاي مختلف پدافند غيرعامل در حوزه‌‌هاي ستادي و اجرايي (مشاوره، نظارت و اجرا).

6-   پيش‌بيني و به تصويب رساندن قوانين جامع، مقررات، ضوابط و دستورالعمل‌هاي اجرايي مورد نياز پدافند غيرعامل.

7-   وجود منابع مالي و اختصاص رديف اعتباري خاص كافي و لازم.

8-   وجود ساز و كار‌هاي سياستگذاري، طرح‌ريزي و برنامه‌ريزي متمركز و اجراي غيرمتمركز.

9-   تعيين و فعال‌سازي متولي پدافند غيرعامل در دستگاه‌هاي اجرايي و ساز و كار‌هاي مناسب مطالعه، طراحي، سياستگذاري، همسوسازي، هماهنگي و نظارت در بخش‌هاي مختلف كشور.

10-  داشتن تفكر پويا، علمي، منعطف و مبتكر به پدافند غيرعامل و پرهيز از نگاه جزئي، بسته و ثابت.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: