کد خبر: ۱۰۴۵
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۳۹۱ - ۱۶:۵۸
فصل سوم جهت گیری‌های کلان

اصول پدافند غير عامل:

اصول پدافند غير عامل مجموعه اقدامات بنيادي و زيربنايي است كه در صورت به كارگيري مي‌توان به اهداف پدافند غير عامل از قبيل تقليل خسارات و صدمات، كاهش قابليت و توانايي سامانه‌‌هاي شناسايي اهداف، هدف‌يابي و دقت هدف گيري تسليحات آفندي دشمن و تحميل هزينه بيشتر به وي نائل گرديد. اصول عمده پدافند غير عامل عبارتند از :
1-  انتخاب عرصه‌‌هاي ايمن  در جغرافياي کشور.
2-  تعيين مقياس بهينه استقرار جمعيت و فعاليت در فضا.
3-  پراکندگي در توزيع عملکرد‌ها متناسب با تهديدات و جغرافيا.
4-  انتخاب مقياس بهينه از پراکندگي و توجيه اقتصادي پروژه
5-  كوچك سازي و ارزان سازي و ابتکار در پدافند غيرعامل.
6-  موازي سازي سيستم‌هاي پشتيباني وابسته.
7-  مقاوم سازي، استحكامات و ايمن سازي سازه‌‌هاي حياتي
8-  مكان يابي استقرار عملکرد‌ها.
9-  مديريت بحران دفاعي در صحنه‌‌ها.
10-  استتار  و نامرئي سازي.
11-  کور کردن سيستم اطلاعاتي دشمن.
12-  اختفاء با استفاده از عوارض طبيعي.
13-  پوشش در همه زمينه‌‌ها.
14-  فريب، ابتکار عمل و تنوع در کليه اقدامات.
15-  حفاظت اطلاعات سيستم‌هاي حياتي و مهم.
16-  توليد سازه‌‌هاي دو منظوره (موانع).

اهداف پدافند غير عامل:
1-  ارتقاء بازدارندگي مؤثر و كسب امنيت پايدار در توسعه کشور در برابر تهدیدات.
2-  توليد علم ودانش، فرهنگ سازي و تبديل آن به معارف و باور عمومي.
3-  ارتقاء دانش و نظام مدیریتی کارا و اثربخش خاص شرایط بحران.
4-  کاهش مجموعه آسیب پذیری‌های کشور و به حداقل رساندن تأثير تهديدات دشمن و افزایش هزینه تهاجم.
5-   تكميل چرخه دفاعي كشور و تعامل مثبت با دفاع عامل و پدافند غير عامل.
6-  دستیابی به زیرساخت‌های حیاتی امن و زیرساخت‌های حساس با حداقل آسیب پذیری در برابر تهدیدات.
7-  دستیابی به ساختار و عملیات تداوم خدمات ملی، استانی، شهری و دستگاهی و مدیریت صحنه بحرانی و دفاع غیرنظامی در شرایط بحران ناشی از جنگ.
8-  ارتقاء آستانه تحمل ملی در برابر تهدیدات و بالا بردن قابلیت بقاء و حفظ کشور در شرایط تهدید و بحران.
9-  ارتقاء بهره مندی از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های نیرو‌های داوطلب مردمی و بسیجی در همه حوزه‌‌ها و  عرصه‌‌ها.
10-  دستیابی به پایداری امنیت کشور و ایمن سازی زیرساخت‌ها در برابر تهدیدات نرم با استفاده از رویکرد‌های پدافند غیرعامل نرم.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: