کد خبر: ۱۰۴۰
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۳۹۱ - ۱۶:۵۶


چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404هجري شمسي، ابلاغي مقام معظم رهبري
با اتکال به قدرت لايزال الهي و در پرتو ايمان و عزم ملي و کوشش برنامه ريزي شده و مدبرانه ي جمعي  و در مسير تحقق آرمانها و اصول قانون اساسي، در چشم انداز بيست ساله:
ايران کشوري است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه، با هويت اسلامي و انقلابي، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بين الملل.
جامعه‌ايراني در افق اين چشم انداز چنين ويژگي‌هايي خواهد داشت:
• توسعه يافته، متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي خود و متکي بر اصول اخلاقي و ارزش‌هاي اسلامي، ملي و انقلابي، با تاکيد بر مردم سالاري ديني، عدالت اجتماعي، آزادي‌هاي مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسانها و بهره مند از امنيت اجتماعي و قضايي
• برخوردار از دانش پيشرفته، توانا و توليد علم و فناوري، متکي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي
• امن، مستقل، مقتدر با سامان دفاعي مبتني بر بازدارندگي همه جانبه و پيوستگي مردم و حکومت
• برخوردار از سلامت، رفاه و امنيت غذايي، تأمين اجتماعي، فرصت‌هاي برابر، توزيع مناسب نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعيض و بهره مند از محيط زيست مطلوب
• فعال، مسئوليت پذير، ايثارگر، مومن، رضايت مند، برخوردار از وجدان کاري، انضباط ، روحيه ي تعاون و سازگاري اجتماعي، متعهد به انقلاب و نظام اسلامي و شکوفايي ايران و مفتخر به‌ايراني بودن
• دست يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه آسياي جنوب غربي (شامل آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و کشور‌هاي همسايه )، با تاکيد بر جنبش نرم افزاري و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاي نسبي سطح در آمد سرانه و رسيدن به اشتغال کامل
• الهام بخش، فعال و موثر در جهان اسلام، با تحکيم الگوي مردم سالاري ديني، توسعه ي کارآمد، جامعه اخلاقي، نوانديشي و پويايي فکري اجتماعي، تأثيرگذار برهمگرايي اسلامي و منطقه‌اي براساس تعاليم اسلامي و انديشه‌هاي امام خميني(ره)
داراي تعامل سازنده و موثر با جهان براساس اصول عزت، حکمت و مصلحت

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: