کد خبر: ۱۰۳۹
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۳۹۱ - ۱۶:۵۵

قوانين موضوعه و مصوبات ابلاغي مراجع رسمي كشور
آئين‌نامه اجرايي بند 11 ماده 121 قانون برنامه چهارم توسعه (الزام دولت) :
• تصويب پيش‌نويسي سياستها، خط‌مشي‌هاي پدافند غيرعامل.
• ايجاد زمينه‌هاي مناسب فرهنگي به منظور القاي آگاهي در خصوص پدافند غيرعامل.
• تصويب و ابلاغ ضوابط دستورالعملهاي (عمومي و اختصاصي) در خصوص پدافند غيرعامل.
• تعيين مصاديق تأسيسات زيربنايي ساختمانهاي حساس و شريانهاي حساس و حياتي.
• تصويب سطح‌بندي و اولويت‌بندي مراكز تحت پوشش با پيشنهاد دستگاه اجرايي.
• تصويب طرحهاي پدافند غيرعامل و اعتبار مورد نياز آن.
• بررسي و تأييد نتايج ارزيابي از اجراي طرحهاي پدافندغيرعامل به منظور اجماع و بهينه‌سازي طرحها و و روشها.
• ايجاد هماهنگي لازم در دستگاههاي اجرايي.
• نظارت بر اجراي صحيح آئين‌نامه.
• بند پ تبصره 17 قانون بودجه 1384 (تأمين اعتبار و روشها).
• آئين‌نامه اجراي ماده 43 قانون برنامه چهارم (مطالعه توجيهي).
• جايگاه پدافند غيرعامل در آمايش سرزمين :
 استفاده از جغرافيا و عوارض طبيعي.
 پراكندگي مناسب در پهنه سرزمين.
 انتخاب عرصه‌هاي ايمن به لحاظ سوانح طبيعي و غيرطبيعي.
 انتخاب مقياس بهينه در استقرار جمعيت و فعاليت.
 كاهش آسيب‌پذيري در برابر تهديدات و بهره‌مندي از پوشش دفاعي مناسب.

 

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: