کد خبر: ۱۰۳۶
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۳۹۱ - ۱۶:۵۲
فصل دوم : مباني


1/2- تعاليم و ارزش هاي حيات بخش اسلام ناب محمّدي(ص)
موضوع پدافند غير عامل و بهره گيري از منافع آنها تنها زائيده عقل انسان نبود و خداوند بزرگ كه مخزن تمام علوم نزد اوست در آيه 80 از سوره مباركه انبياء مي فرمايد :
(( وَ عَلَمناهُ صَنعَهَ لَبوُسٍ لَكُم لِتٌحصِنكٌم مِن بَاسكٌم فَهَل اَنتٌم شاكِرونَ ))
و ما به او (حضرت داود (ع) ) ساخت زره را تعليم نموديم تا شما را از آسيب جنگ در امان بدارد پس آيا از شكر گزارانيد ؟
در جريان هجرت پيامبر عظيم الشان اسلام نيز خداوند متعال با استفاده از شگردهاي اختفاء و فريب كه از اصول پدافند غير عامل است ، مانع از دسترسي كفار قريش به ايشان گرديد .
استفاده از عوارض طبيعي براي جلوگيري از دسترسي دشمن نيز كه يكي اصول پدافند غير عامل است همواره مورد نظر بوده و حضرت امير المومنين علي (ع) در نامه 12 نهج البلاغه مي فرمايند :
(( آنگاه كه در ميدان جنگ در مقابل دشمن قرار گرفتيد مي بايد قرارگاه شما در دامنه كوهها و تپه ها و يا در كنار رودها باشد تا پوشش و حفاظ شما گردد و شما را از دشمن نگهباني كند . ))
در صدر اسلام نيز با تكيه بر اين اصول غزوه احد با اتكا بر ارتفاعات و گماشتن نگهبانان در نقاط نفوذ و       غزوه خندق با كندن گودال پيرامون مدينه طرح ريزي شد .

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: