پایداری ملی

send print
فرم تکمیل اطلاعات
به اطلاع برندگان مسابقه اینترنتی "آشنایی با اصول و مبانی پدافند غیر عامل " می رساند جهت واریز جایزه نقدی مربوط به مسابقه لازم است از طریق فرم زیر اطلاعات ثبت نامی خود را تکمیل نمایند.دقت در تکمیل فرم باعث تسریع در واریز جوایز خواهد گردید.