پایداری ملی

send print
اطلاعیه تمدید زمان فراخوان مناقصه
پیرو فراخوان مورخ 96/11/11 مرکز مطالعات فنی و مهندسی پایداری ملی در خصوص حضور دانشگاه‌ها و شرکت‌های مهندسین مشاور دارای صلاحیت فنی و پدافند غیرعامل برای اجرای پروژه‌های مطالعاتی و پژوهشی فنی و مهندسی پدافند غیرعامل دیگر به آگاهی می‌رساند؛ مرحله دوم فراخوان از تاریخ 96/12/6 برای دانشگاه‌ها و شرکت‌هائی که در فراخوان قبلی مطلع نشده و یا موفق به شرکت در فراخوان نشده‌اند به مدت سه روز اعلام می‌شود. نمایندگان دانشگاه‌ها و شرکت‌های مهندسین مشاور برای دریافت فرم خوداظهاری، ارائه رزومه و تکمیل فرم شرایط شرکت در مناقصات و اطلاع از تشریح انتظارات سازمان از اجرای پروژه‌های فوق تا پایان وقت اداری روز سه‌شنبه 96/12/08 مهلت دارند نسبت به ارائه مدارک فوق اقدام و پس از آن سند انتظار و فرم ارائه قیمت هر یک از پروژه‌ها را تحویل بگیرند.