پایداری ملی

send print
آگهی شرکت در مناقصه
دانشگاه ها و شرکت های مهندسین مشاور دارای صلاحیت پدافند غیرعامل که آمادگی و توانائی لازم را برای اجرای چهار پروژه مطالعاتی تدوین الزامات و ملاحظات پدافند غیرعامل در گروه معماری و شهرسازی دارند جهت شرکت در مناقصه، تکمیل فرم‌های فراخوان، توجیه اولیه و قرائت سند انتظار تا روز سه شنبه مورخ 97/1/21 در ساعات اداری به مرکز مطالعات فنی و مهندسی پایداری ملی واقع خیابان ولی عصر-خیابان اردشیر ناظم - پلاک 7 مراجعه نمایند.