پایداری ملی

send print
فاوا و فنی مهندسی
شرکتهای متقاضی اخذ گواهینامه پدافند غیرعامل در گروه های پدافند کالبدی(انرژی، صنعت، معدن، نفت و گاز) با تکمیل فرم های زیر می تواند درخواست خود را جهت اخذ گواهینامه پدافند غیرعامل در حوزه های ذکر شده به سازمان پدافند غیرعامل کشور مراجعه نمایند.

همچنین شرکت های متقاضی اخذ گواهینامه در حوزه های (معماری و شهرسازی، راه و ترابری، سازه) می توانند با تکمیل فرم های زیر و مراجعه به اداره کل پدافند غیرعامل استانداری هر استان، نسبت به اخذ گواهینامه پدافند غیرعامل اقدام فرمایند.
جهت دانلود فرم اطلاعات مورد نیاز شرکت ها جهت احراز صلاحیت به لینک های زیر مراجعه فرمایید.

لازم به توضیح است، فایل های ارائه شده میبایست هر سه ماه به سه ماه بروزرسانی و به سازمان پدافند غیرعامل ارسال شود.

ارائه به موقع هر گزارش در مدت اعتبار گواهینماه(دوسال) یک امتیاز مثبت و عدم ارائه به موقع یک امتیاز منفی را در زمان تمدید و یا ارتقا لحاظ می شود.
فرم آمار و اطلاعات شرکت ها (رزومه و گزارش عملکرد)

رزومه نیروی انسانی (اعضاء هیئت مدیره و تیم فنی شرکت)