کد خبر: ۲۷۸۶
تاریخ انتشار: ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۱۱:۵۴
طراحي در بحران
طراحي در بحران
نویسنده:
دكتر سيد بهشيد حسيني

چكيده:
اين نوشتار عمدتاً به هدف ثبت تجارب جنگ و بيمارستان هاي صحرايي جنگي و سير تحول سازه هاي مورد استفاده در طول ساليان جنگ تدوين و طراحي گرديده، در برگيرنده پايان نامه هاي كارشناسي ارشد معماري نگارنده (در دانشگاه تهران) است. همچنين از بخش هايي از كتاب "مباني تئوريك مهندسي مديريت بحران" كه به همت معاونت شهرسازي و معماري وزارت مسكن و توسط نگارنده تدوين گرديده نيز كمك گرفته شده است. در كنار اين مطلب نگارنده تجارب خود را نيز درباره شناخت حوادث، برنامه ريزي مديريت بحران گنجانده است. مطالب بخش مذكور بيشتر براساس تحقيقات و تجارب ميداني و نتيجه گيري از عملكردهاي موجود در هنگام حادثه ريشه گرفته است. در واقع اين كتاب گام اول اما منحصر به فردي را در باب تجربه مديريت بحران و مهندسي آن برداشته است.


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: