مصرف ۳۰ درصد سفره‌های آب زیرزمینی کشور
به گزارش پایداری ملی به نقل از خبرگزاری تسنیم، آقای حمید رحمانی، معاون دفتر توسعه نظام‌های فنی بهره‌برداری و دیسپاچینگ برقابی شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به اینکه استفاده از آب‌های زیرزمینی تا حدودی امکان پذیر است گفت: هرچه عمق آب زیاد شود" سن آب" هم بیشتر می‌شود که در این حالت، با افزایش املاح موجود در آب، کیفیت آب به شدت کم و آب شورتر می‌شود.
 
وی افزود: سالانه از حدود ۱۱۰ میلیارد متر مکعب آب تجدید پذیر در کشور، حدود ۳۰ درصد آن وارد سفره‌های آب زیرزمینی، قسمتی تبدیل به روان آب، اما قسمت زیادی از آن تبخیر می‌شود.
 
آقای رحمانی گفت: در مناطقی مانند دشت شهریار در استان تهران سطح آب‌های زیرزمینی قبلا بین ۴۰ تا ۵۰ متر بود، اما به علت برداشت‌های خیلی زیاد، هم اکنون سطح آن به حدود ۳۰۰ متر رسیده است.

معاون دفتر توسعه نظام‌های فنی بهره‌برداری و دیسپاچینگ برقابی شرکت مدیریت منابع آب ایران همچنین افزود: با توجه به بالا بودن هزینه‌های طرحهائی از جمله تغذیه مصنوعی سفره‌های آب زیرزمینی، بهترین راه حفظ و تعادل بخشی سفره‌ها رعایت مدیریت مصرف آب در کشور است.