در دیدار معاون انرژی سازمان پدافند غیرعامل کشور با مدیرعامل شرکت ملی گاز مطرح شد؛
مصون سازی و کاهش آسیب پذیری محور اقدامات اساسی در شرکت ملی گاز
به گزارش پایداری ملی، عبدالرحمن کشوری، معاون انرژی سازمان پدافند غیرعامل کشور با مجید چگنی، رئیس شرکت ملی گاز ایران دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار معاون انرژی سازمان پدافند غیرعامل ضمن تشریح تهدیدات و آسیب پذیری های شرکت ملی گاز، برنامه های اجرایی در جهت کاهش آسیب پذیری ها را ارایه کرد.

وی همچنین بر اجرایی شدن برنامه ریزی جهت عملیاتی شدن برنامه های پدافند غیرعامل در حوزه نفت و گاز در سال 1400 و 1401در قالب برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت تاکید کرد.

در ادامه این دیدار مجید چگنی مدیرعامل شرکت ملی گاز ضمن تقدیر از اقدامات سازمان پدافند غیرعامل کشور در حوزه مصون سازی و کاهش آسیب¬پذیری ها، اجرای برنامه های پدافند غیرعامل را مورد تاکید قرار داد و خواستار برنامه¬ریزی مشترک جهت عملیاتی شد این برنامه ها شد.

در پایان مقرر شد برنامه ها پیش بینی شده در قالب موافقت نامه در بازه زمانی 1400و 1401 به همراه زمان بندی و با تعیین متولی،عملیاتی شود.