تدوین طرح پدافند غیرعامل نیاز امروز شهرها
به گزارش پایداری ملی به نقل از ایمنا، حسن سجاد زاده اظهار کرد: همانطور که برای یک شهر طرح جامع ۱۰ ساله و یا طرح تفصیلی تهیه می‌شود، بایستی طرح جامع پدافند غیر عامل نیز تدوین شود و این طرح در بازه‌های زمانی مشخص چند ساله مورد بازنگری قرار بگیرد.

وی با اشاره به اهمیت تدوین نقشه پدافند غیر عامل برای کل شهر، افزود: صدمات و خساراتی که به شهر و زیرساخت‌های شهری وارد می‌شود، بیشتر از خساراتی است که ممکن بوده به یک تک بنا یا یک ناحیه و منطقه از شهر وارد شود بنابراین تهیه نقشه پدافند غیر عامل برای یک شهر اهمیت زیادی دارد.

این دکترای طراحی شهری خاطرنشان کرد: از جمله مسائلی که در طراحی بافت‌های شهری باید مدنظر قرار بگیرد، الگوی طراحی ساختمان‌ها بر اساس پهنه‌های مخاطرات طبیعی است؛ توصیه می‌شود برای مقابله با مخاطرات طبیعی به خصوص زلزله، جداره‌ها و بدنه ساختمان‌ها به صورت پله‌ای طراحی شود تا میزان خسارت‌ها کاهش پیدا کند.

سجاد زاده اضافه کرد: بهتر است بدنه‌های شهری به صورت پر و خالی طراحی شود تا آسیب پذیری بناها در برابر مخاطرات طبیعی کمتر شود، همچنین توصیه می‌شود طراحان بدنه‌های شهری را با فضاهای سبز و درخت پوشش دهند تا از پرت شدن اشیا در هنگام وقوع انفجار احتمالی جلوگیری شود.

وی تاکید کرد: طراحی بالکن‌های فضاهای باز و نیمه باز در نماهای شهری، استحکام بناهای شهری را افزایش می‌دهد، احتمال تخریب بناها را کمتر می‌کند و موجب می‌شود تا اشیا مستقیماً به داخل خیابان پرتاب نشود.

این دکترای طراحی شهری تصریح کرد: تهیه طرح‌های جامع پدافند غیر عامل و پهنه بندی شهر از نظر مخاطرات طبیعی، مستلزم همکاری همه دستگاه‌ها است؛ اطلاعات این دستگاه‌ها باید به روز شود و تدوین این طرح‌ها با مشارکت جمعی انجام بگیرد.

سجاد زاده با بیان اینکه در این طرح‌ها به عنوان یک سند بالادستی، قوانین و مقررات ساخت و ساز و استقرار عمومی مکان‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد، گفت: از جمله مسائل مورد توجه در تهیه این طرح‌ها، نحوه استقرار فعالیت‌ها و مکان استقرار آنها است که باید در طراحی فضاها و پهنه‌های شهری مورد توجه قرار بگیرد و نیاز است در این راستا ضوابط و مقررات حاکم بر این فضاها نیز تدوین شود.