گزارش تصویری| افتتاحیه مرکز ملی منابع ژنتیک کشاورزی و منابع طبیعی کشور با حضور سردار جلالی