فیلم| تبیین خدمات سردار دکتر زارعی از دوران دفاع مقدس تا پدافند غیر عامل از زبان سردار محمد اسماعیل کوثری
{$sepehr_media_164986_400_300}