برگزاری جلسه کمیته بیوتروریسم استان آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار پایداری ملی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری در این جلسه با اشاره به موقعیت مرزی استان و منتفی نبودن احتمال تهدیدات بیوتروریسمی بر رصد و پایش مستمر مبادی ورودی استان و انجام اقدامات پیشگیرانه و نظارتی تاکید کرد.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت آموزش عمومی در رابطه با کاهش آسیب تهدیدات بخصوص تهدیدات بیورترویستی، نقش صداوسیما، دانشگاه علوم پزشکی  و آموزش و پرورش را در اطلاع رسانی و آموزش عموم مردم بخصوص دانشجویان و دانش آموزان مهم دانست.

رئیس کمیته بیوتروریسم استان بر حفاظت ویژه از محل نگهداری مواد پرخطر همچون کلر و حمل و نقل ایمن آن ها تاکید کردند و خواستار مکان یابی مناسب و انتقال مراکز نگهداری و انبار این مواد که نزدیک مناطق مسکونی هستند شد.

در این جلسه محمدباقر آقایی مدیرکل پدافند غیرعامل استان ضمن تشریح وظایف کمیته و ارائه گزارش از پیشرفت اجرای مصوبات جلسه قبلی کمیته، خواستار ارائه گزارش و اطلاع رسانی به موقع دستگاه های ذیربط در خصوص تهدیدات و حملات بیوتروریستی احتمالی به دبیرخانه کمیته بیوتروریسم استان شد.

در پایان تعدادی از اعضاء کمیته گزارشی از اقدامات و تهدیدات احصاء شده در حوزه مسئولیت خود را ارائه کردند.