نمایشگاه پدافند غیرعامل استان گلستان برگزار شد
به گزارش خبرنگار پایداری ملی، نمایشگاه آشنایی با پدافند غیرعامل، دستاوردها و اقدامات پدافند غیرعامل دستگاههای اجرایی استان گلستان در مقابل تهدیدات نوین دشمنان در پارک شهر گرگان با حضور دکتر حق شناس استاندار گلستان و تجری مفرد مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری گلستان و مسئولان استانی برگزار شد.