فرهنگسرای بزرگ الغدیر میزبان رزمایش اسکان اضطراری شهرداری تبریز

به گزارش خبرنگار پایداری ملی، محمدباقر آقایی در این جلسه با اشاره به اهمیت طرح اسکان اضطراری و ضرورت تهیه سناریوهای مربوط به آن اظهار داشت: سناریو پاسخ گویی به آینده است و با پاسخ گویی به سوالات مبهم و ناشناخته آینده می توان به رزمایش موفقی دست یافت. وی افزود: هدف از اجرای این رزمایش، ایجاد هماهنگی و همکاری بین دستگاه‌ها، توانمندسازی هرچه بيشتر و به‌کارگیری مؤثر نيروها، امكانات و نحوه استفاده از تجهيزات به‌روز و به‌کارگیری روش‌های بین‌المللی اسكان در جهت ارتقای سطح آمادگی و پایداری در شرایط بحرانی هست، لذا آمادگی برای شرایط بحرانی و اضطراری از اولویت‌های پدافند غیرعامل می باشد.

آقایی ادامه داد: شناسايي و رفع نقاط ضعف، از ديگر اهداف اجراي اين رزمايش است و هراندازه رزمایش‌ها و آموزش‌ها توسعه يابد ميزان آگاهي مردم نسبت به خطر اجتماعي و راه‌های مقابله با آن افزايش می‌یابد و اين امر قطعاً در كاهش اثر حوادث و سوانح تأثیر بسزايي دارد.

لازم به ذکر است، رزمايش يادشده با مشارکت فرهنگسرای بزرگ الغدیر در محل این مجموعه برگزار می‌شود.