سخنگوی رزمایش پرتویی شهدای خلیج فارس:
ساکنان اطراف نیروگاه اتمی بوشهر آماده تخلیه اضطراری باشند

به گزارش خبرنگار پایداری ملی، مجید خورشیدی معاون سیاسی استاندار بوشهر و سخنگوی رزمایش صبح امروز در آغاز عملیات رزمایش پرتوی شهدای خلیج فارس  با بیان اینکه سناریو رزمایش پرتوی از قبل تعیین شده است اظهار داشت: ساکنان روستاهای هلیله و بندرگاه و کمپ مروارید برای تخلیه اضطراری آماده باشند.

سخنگوی رزمایش پرتویی شهدای خلیج فارس افزود: استان بوشهر در امنیت کامل است و این رزمایش بر اساس سناریویی از پیش تعیین شده در حال اجرا است.

وی بیان داشت: در این سناریوی از پیش تعیین شده ساکنان روستاهای هلیله و بندرگاه و کمپ مروارید برای تخلیه اضطراری آماده باشند.
خورشیدی گفت: از ساکنان روستاهای هلیله و بندرگاه و مردم استان بوشهر می‌خواهیم اطلاعات موثق را از صدا و سیما دریافت کنند و به هرگونه شایعه توجه نکنند.