فرمانده سپاه اسکو:
روسای دانشگاه ها، فرماندهان اصلی جنگ نرم هستند
به گزارش پایداری ملی، سعید رشیدی، افزود: دشمن امروز در قالب جنگ نرم درصدد است تا فضای دو قطبی را در جامعه به وجود آورد وجامعه را به دو دسته ارزشی و غیر ارزشی جلوه دهد که باید همه آحاد مردم از جمله دانشجویان به این توطئه دشمن شناخت پیدا کنند.

وی ادامه داد:جنگ سخت دشمن در منطقه آن ها را به شکست های بزرگی کشانده است و چهره آن ها را در جهان به مخاطره انداخته است و به این علل دیگر وارد جنگ سخت نمی شوند و در مقابل به جنگ نرم رغبت پیدا کرده است چراکه این جنگ بر خلاف جنگ سخت آن ها را متحمل هزینه های کلان و جبران ناپذیر نمی کند .

رشیدی خاطر نشان کرد: بسیج مجموعه ای عظیم و دارای توانایی های مختلف است و باید از این ظرفیت در دانشگاه ها استفاده شود و اتاق های فکر را نیز در دانشگاه ها برای امورات مهمی از جمله اردوهای راهیان نور و بحث های فرهنگی دایر کنیم تا بتوانیم ارتباط و تعاملات خود را با دانشجویان در راستای خدمت به این انقلاب افزایش دهیم.