خراسان رضوی منطقه مدیریتی IT در کشور می‌شود

 منطقه ویژه علم و فناوری رضوی به عنوان یک زیر ساخت اصلی توسعه مبتنی بر دانش بر اساس مدل ایجاد نظام نوآوری بخشی – منطقه ای با چهار ویژگی نوآوری درون زا، ایجاد ثروت، ایجاد فرصت و تقویت جایگاه ملی و بین المللی در استان با تعریف هشت کانون اصلی ایجاد شده است.

در راستای انتخاب مشهد به عنوان پایتخت فرهنگ جهان اسلام در سال 2017 و نقش فناوری اطلاعات در توسعه ی تعاملات بین کشورهای مسلمان، 14 پروژه ی هوشمند سازی با اعتباری بالغ بر 34 میلیارد تومان تا سال 2017 در این شهر به بهره برداری می رسد.

به گفته مسوولان بخشی از اعتبارات از محل اعتبار 20 میلیارد تومانی اختصاص یافته به استان برای اجرای پروژه های توسعه ی دولت الکترونیک؛ تامین خواهد شد و الباقی نیز آورده شرکت های خدماتی فعال در این حوزه و همراهی بخش خصوصی، است.

علی رضا رشیدیان، استاندار خراسان رضوی در این باره اظهار کرد: خراسان رضوی به عنوان یکی از استان های پیشرو در حوزه ی در توسعه ی دولت الکترونیک است، تحقق این مهم علاوه بر شفاف سازی فرآیند اداری، جلوگیری از فساد به کاهش هزینه ها، بروکراسی اداری و سرعت کار منجر خواهد شد.