پایداری ملی

نگاهی به اسناد سازمان ملل متحد در خصوص جنگ اقلیمی

نگاهی به اسناد سازمان ملل متحد در خصوص جنگ اقلیمی

در پی درک این مساله که پیشرفت‌های علمی و فناوری‌ها ممکن است امکان‌های جدیدی در راستای تغییر محیط زیست فراهم کند، در 16 ژوئن 1972 در استکهلم بیانیه کنفرانس محیط زیست انسانی سازمان ملل منشر شد که بر اساس آن اعضا به ممانعت از استفاده نظامی یا هر نوع استفاده خصمانه از فناوری‌های تغییرات اقلیمی برای حذف خطراتی که در نتیجه چنین استفاده‌‌ایی متوجه بشر می شود، ابراز تمایل کردند.
برای حل بحران تغییرات اقلیمی به جوانان فرصت دهید

برای حل بحران تغییرات اقلیمی به جوانان فرصت دهید

تغییرات اقلیمی، بحران واقعی نسل جوان است؛ اما افق دید کوتاه‌‌مدت غالب در بینش سیاسی رهبران سال‌خورده‌ی جهان، از دیدن اثرهای بحرانی مانع شده است.
سیل امسال نتیجه بارورسازی ابرها بود؟
مدیرکل هواشناسی استان اصفهان گفت: این که در مورد سیل‌های خوزستان و لرستان گفته شد که برخی ارگان‌ها بارورسازی ابرها را انجام داده و یا این که توطئه‌ای از سوی دشمنان بوده، مساله‌ای غیرعلمی و غیرممکن است.
2 درجه گرم شدن هوا با دنیای ما چه می‌کند؟!
«صیانت پایدار» گزارش می‌دهد
تغییر اقلیم یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که بخش‌هاي مختلف زنـدگی انـسان را در روي زمـین تحت تأثیر قرار خواهد داد. شرایط اقلیمی گرم‌تر باعث تشدید چرخه آب، تغییر بارش و تغییر در مقدار و زمان ظهـور رواناب می‌گردد. تغییر اقلیم در واقع تغییـرات رفتـار آب و هوایی یک منطقه نسبت به رفتاري کـه در طـول یـک افق زمانی بلند مدت از اطلاعات مشاهده یا ثبت شـده در آن منطقه مورد انتظار است.
نگرانی‌های بین‌المللی درباره پروژه‌های مهندسی اقلیم
یادداشت تخصصی
در پایان قرن نوزدهم سوانت آرنیوس شیمیدان نوبلیست سوئدی ارتباط بین گازهای گلخانه‌ای و اثر گلخانه‌ای و بخصوص ارتباط بین گازهای گلخانه‌ای و تغییرات بلندمدت جوی را ارائه کرد.
ابرها چگونه ایران را دور می‌زنند
تغییر عامدانه اقلیم و مهندسی آب و هوا برنامه‌ای است که به نظر می‌رسد برخی مراکز علمی روی آن تمرکز کرده‌اند. منظور از مهندسی آب و هوا دخالت بزرگ مقیاس و تعمدی انسان در سامانه اقلیم زمین است. مهندسی اقلیم در مقیاس بزرگ با تزریق مواد‌شیمیایی به لایه استراتوسفر جو زمین امکان‌پذیر است.
مهندسی آب‌وهوا
بنابر تعریف آکادمی ملی علوم آمریکا مهندسی آب‌وهوا عبارت است از دخالت بزرگ مقیاس و تعمدی انسان در سامانه اقلیم زمین که عمدتاً با هدف مقابله با گرمایش جهانی صورت می‌گیرد.مهندسی اقلیم در مقیاس بزرگ با تزریق مواد شیمیایی به لایه استراتوسفر جو زمین امکان‌پذیر است.
دلايلى براى اينكه اسرائيل ظاهراً ابرهاى ايران را مى‌دزدد
معاون يك مؤسسه تحقيقات بر روى فيزيک اتمسفر كه وابسته به آكادمى علوم روسيه است، مى‌گويد در تئورى احتمال دستكارى اقلیم آب و هوا وجود دارد.
آیا جنگ اقلیمی برای تغییرات آب و هوایی یک توهم است؟
دکتر هاتف خالدی گزارش می دهد:
جنگ اقلیمی توهم نیست. چنانکه پیش از این در یک آزمایش جنگی حدود 100 سال پیش انگلیسی ها در خلال جنگ جهانی اول برای فریب هواپیماهای آلمانی تلاش کردند تا ابر مصنوعی تولید کنند و یا آمریکایی ها در سالهای 1967/1968 با بذرپاشی ابرها (Cloud Seeding) بارش باران را در بخش هایی از ویتنام تا 30 درصد افزایش دادند و نیروهای ویتنامی را زمین گیر کردند.