پایداری ملی

همایش آشنایی با تهدیدات نوین زیستی 5 خرداد در مشهد برگزار می گردد
همایش آشنایی با تهدیدات نوین زیستی 5 خرداد در مشهد برگزار می گردد
تخیل کودکان صاف و صادق است. غل و غش ندارد. اما و اگر و ملاحظات ندارد همان است که باید باشد.سرچشمه تصاویری که کودکان بدون تقلید از الگوی خاص روی کاغذ می آورند ضمیرناخودآگاه و دست نخورده آنهاست از همین رو نقاشی کودکان همواره منبع مهمی برای درک و دریافت روانشناسان و دستیابی آنها به یافته های جدید علمی و پژوهشی است. چندی پیش در یکی از مهدکودک های تهران مسابقه کوچکی برگزار شد.
تحقیقات علمی دانشگاه میسوری:
بر اساس تحقیقات علمی راسل کلایتون دانشجوی دکترای دانشکده خبر نگاری دانشگاه میسوری در نهایت به این جمع بندی منجر شده است که کاربران فعال در شبکه اجتماعی توییتر دچار مشکلات زناشویی بیشتری در یک جامعه می شوند.
فرماندار بناب:
فرماندار بناب گفت: گسترش استفاده از ماهواره به خصوص در سطح روستاها بزرگ‌ترین تهدید برای خانواده‌هاست.
پیروان دو مذهب اصلی در اسلام یعنی تشیع و تسنن، به رغم وجود اختلافات شاخص، قرن ها در کنار هم زندگی نسبتا مسالمت آمیزی داشته اند. سطح کنونی مناقشات فرقه ای پدیده ای جدید است که ریشه آنرا باید در فرصت طلبی سیاسی، گسترش افراطگری و نیز انحراف در اعتقادات دینی جستجو کرد که هدف آن ایجاد وضعیتی دائما ناامن در منطقه است.
سال هاست که منطقه ی خاورمیانه با مشکلات اساسی روبرو بوده و یکی از بحرانی ترین مناطق جهان به شمار می آید. مهم ترین و اساسی ترین ریشه بحران خاورمیانه مسأله فلسطین و جنگ مداوم رژیم جعلی اسرائیل با مردم فلسطین و برخی از کشورهای همجوار آن از جمله لبنان است.
جمهوری اسلامی ایران در زمان کنونی مهمترین دشمن ایدئولوژیک غرب و به خصوص آمریکا محسوب می شود. از آن روست که از بدو انقلاب اسلامی در فازهای متعدد برای نابودی آن از سوی آمریکا هزینه شده است. آگاهی از این برنامه ها برابر است با آگاهی از دشمنی های دشمن. موضوع هسته ای ایران در سال های اخیر به خط مقدم نبرد نرم ایران و غرب تبدیل شده است.
جمهوری اسلامی ایران در زمان کنونی مهمترین دشمن ایدئولوژیک غرب و به خصوص آمریکا محسوب می شود. از آن روست که از بدو انقلاب اسلامی در فازهای متعدد برای نابودی آن از سوی آمریکا هزینه شده است. آگاهی از این برنامه ها برابر است با آگاهی از دشمنی های دشمن. موضوع هسته ای ایران در سال های اخیر به خط مقدم نبرد نرم ایران و غرب تبدیل شده است.
جمهوری اسلامی ایران در زمان کنونی مهمترین دشمن ایدئولوژیک غرب و به خصوص آمریکا محسوب می شود. از آن روست که از بدو انقلاب اسلامی در فازهای متعدد برای نابودی آن از سوی آمریکا هزینه شده است. آگاهی از این برنامه ها برابر است با آگاهی از دشمنی های دشمن. موضوع هسته ای ایران در سال های اخیر به خط مقدم نبرد نرم ایران و غرب تبدیل شده است.
جمهوری اسلامی ایران در زمان کنونی مهمترین دشمن ایدئولوژیک غرب و به خصوص آمریکا محسوب می شود. از آن روست که از بدو انقلاب اسلامی در فازهای متعدد برای نابودی آن از سوی آمریکا هزینه شده است. آگاهی از این برنامه ها برابر است با آگاهی از دشمنی های دشمن. موضوع هسته ای ایران در سال های اخیر به خط مقدم نبرد نرم ایران و غرب تبدیل شده است.
صفحه  از ۷