آگهی جذب نیرو متخصص در حوزه آی تی
به گزارش پایداری ملی، یک سازمان تخصصی جهت تکمیل کادر فنی خود در نظر دارد افراد متخصص با شرایط زیر را جدب نماید.

مهندسی کامپیوتر (کارشناسی و کارشناسی ارشد)
آشنا به امنیت سیستمهای کنترل صنعتی
و یا
آشنا به امنیت IT

متقاضیان رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.

apt100@chmail.ir