طرح جامع خطرپذیری قم در برابر سیل و زلزله تدوین شد
به گزارش پایداری ملی، علی‌اکبر رحیمی عملکرد مدیریت بحران شهرداری قم را دارای دستاوردهایی با شاخص‌های کشوری عنوان کرد: نخستین اقدام مدیریت بحران در بدو تأسیس عضویت در QASR( عضو انجمن شهرهای تاب‌آوری جهان) از شاخه‌های سازمان ملل بوده که مقر آن در ژنو است.

وی آغاز پروژه‌های مطالعاتی برای شناخت نقاط بحرانی در قم را گام بعدی معرفی کرد و گفت: طرح جامع مطالعات خطرپذیری شهر قم با دو رویکرد سیل و زلزله با توجه به لرزه‌خیزی شهر قم و عبور گسل‌های فعال در قم آغاز شد.

مدیر مرکز پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شهرداری قم از شناسایی یک گسل فعال در شهر قم خبر داد و تصریح کرد: درروند انجام مطالعات طرح جامع خطرپذیری شهر قم یک گسل شناسایی‌شده که قبلاً در جایی به آن اشاره نشده بود و در ادامه مطالعات جامع خطرپذیری مطالعات سامانه در دو فاز تخمین خسارت زلزله و هشدار سریع زلزله آغاز شد.

وی خروجی طرح جامع خطرپذیری را در دو بخش تشریح کرد و گفت: خروجی طرح مطالعاتی در بخش زلزله علاوه بر دستورالعمل‌ها در حوزه اقدامات، محله‌های آسیب‌پذیر را با توجه به محل وقوع زلزله مشخص کرد.
منبع: ایمنا